Streikevakt utenfor Arbeids- og velferdsdirektoratet under streiken i staten i 2012
Foto
Helge Heyerdahl / LO Media

Streik - spørsmål og svar

Hva gjør jeg i når det er streik eller fare for streik? Her finner du svar på de vanligste spørsmålene.

Les også: Hva er en streik, og hvem bestemmer hvem som skal streike og hva som er lov?

- Hvordan vet jeg om jeg er tatt ut i streik?
I forkant av en meklingsfrist vil de som er tatt ut i streik få beskjed om dette fra sitt eget organisasjonsledd. Selv om NTL går ut i streik betyr ikke det nødvendigvis at alle skal legge ned arbeidet. Dersom du ikke har fått beskjed om at du er tatt ut i streik skal du møte på arbeid som normalt.

- Jeg er tilltsvalgt - skal jeg vaske streikelister?

Hvis virksomheten er tatt ut i streik skal de tillitsvalgte vaske streikelister, det vil si markere hvilke av medlemmene som skal streike og hvilke som av ulike grunner skal unntas. Det varierer litt fra gang til gang om det er de plasstillitsvalgte som gjør dette eller om det skjer felles i hele virksomheten, men dete får du beskjed om. Les mer om streikelistevasking på medlemsnett (krever at du logger inn).- Hva gjør jeg hvis jeg er tatt ut i streik?
Er du tatt ut i streik skal du møte opp hver dag på streikekontoret eller annet sted som streikekomiteen ved arbeidsplassen din anviser, istedenfor å møte på jobb. Du vil også bli innkalt til informasjonsmøter og eventuell tjeneste som streikevakt. I mange tilfeller vil det også bli arrangert sosiale aktiviteter. Det viktig å være tilstede på alle møter som fagforeningen innkaller til. En streik er en kampsituasjon hvor alle må stille seg til disposisjon slik at streiken blir mest mulig effektiv og vi kan oppnå det vi streiker for.

- Hva gjør jeg hvis NTL-organiserte kollegaer er tatt ut i streik, men ikke jeg?
Du forholde deg lojalt til det arbeidet du utfører i det daglige, men ikke overta oppgaver fra en som er i streik. Arbeidsgiveren har heller ingen rett til å pålegge deg dette. Er du i tvil om du kan utføre en arbeidsoppgave bør du ta kontakt med din tillitsvalgte.

- Hva gjør jeg hvis kollegaer i andre forbund streiker, men ikke NTL?
Det er viktig å ikke gjøre noe som kan oppfattes som streikebryteri eller som kan motarbeide en annen organisasjon sin streik. Ta kontakt med din tillitsvalgte hvis du er i tvil om noe kan oppfattes som illojalt.

- Hva er streikebryteri?
Streikebryteri er å utføre arbeidet til en som er tatt ut i streik. Det kan skje ved at en som ikke er tatt ut i streik overtar oppgavene til en som er i streik eller ved at en som er tatt ut i streik allikevel møter på jobb og utfører arbeid som omfattes av streiken. Daglig leder kan utføre slikt arbeid. Etter LOs syn kan ikke øvrige ledere utføre slikt arbeid.

- Kan jeg avvikle ferie?
Dersom ferien er fastsatt og avtalt med arbeidsgiver før plassene blir sagt opp, kan arbeidstaker avvikle ferien som planlagt og få utbetalt feriegodtgjørelse. Det samme gjelder de som er på ferie når arbeidsstansen begynner.

- Hvordan får jeg lønn utbetalt?
Du får lønn til og med siste arbeidsdag før du går i streik. Dersom du går i streik på et tidspunkt som gjør at lønningskontoret ikke rekker å trekke deg for streikedagene vil dette bli justert etter streiken er avviklet. Under streiken mottar du ingen lønn, men et streikebidrag fra NTL. Tar du ut forhåndsplanlagt ferie under streiken skal arbeidsgiver betale ut feriepenger for de feriedagene som tas ut.

- Hvor stort er streikebidraget?
Ved en punktstreik, dvs når kun enkelte medlemmer tas ut, vil streikebidraget justeres slik at de som tas ut i streik ikke taper økonomisk sammenlignet med kollegaer som ikke tas ut.

Ved totalstreik, dvs når alle medlemmer i et tariffområde tas ut i streik beregnes streikebidraget som en dagsats som fastsettes i hvert enkelt tilfelle. Dagsatsene utbetales for 7 dager per uke. Deltidsansatte utbetales streikestøtte forholdsmessig og det er ingen tilleggsstøtte for forsørgede.

- Hva hvis jeg kommer i økonomisk knipe?
Ved lovlig konflikt kan medlemmer låne inntil to netto månedslønner. Vilkårene er laveste boliglånsrente med nedbetalingstid på tre år. Har du lån i Sparebank1 får du betalingsutsettelse etter avtale med banken. Har du lån i andre banker bør du ta kontakt med banken for å høre om de har tilsvarende ordninger. Kontakt Sparebank1 og ha medlemsnummeret ditt tilgjengelig.

Tema
Lønnsoppgjør
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?