Hjem   > Artikkel
article
Det er landsmøtet som fastsetter vedtektene
Foto: NTL

NTLs vedtekter

NTLs vedtekter er fastsatt av landsmøtet og regulerer forbundets interne organisering og beslutningsprosess og forhold knyttet til medlemskap og tillitsverv. I tillegg inneholder vedtektene et sett av normalvedtekter for NTLs organisasjonsledd, som fungerer som mal for organisasjonsleddenes vedtekter og gjelder der organisasjonsleddet ikke har vedtatt tilpasninger.

I vedtektene finner du også bestemmelser om NTLs formål og arbeidsmåter, medlemskontingenten, kollektive forsikringer, regnskap, uravstemning, ekskludering og tvisteløsning.

Last ned: NTLs vedtekter

Tema    
NTLs organisasjon

Av Hallvard Berge
Publisert: 15.11.2018
Sist endret 15.05.2020
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?