Marit Bjerke og NTL Utenriksdepartementet vant til slutt kampen mot pålegget om å legge ut for jobbreiser.
Foto
Tove Lise Granli

Slipper å legge ut for jobbreiser

NTL Utenriksdepartementet kjempet en lang kamp for prinsippet om at arbeidsgiver ikke skal kunne pålegge de ansatte å legge ut for jobbreiser. Saken endte med seier i lagmannsretten og mange nye medlemmer i NTL, og har stor betydning også for resten av staten. Les Marit Bjerkes fortelling om saken og en lengre artikkel fra Fri Fagbevegelse.

Les også: UD-ansatte slipper å legge ut for flybilletter og hotell (frifagbevegelse.no)

Vi tar kampen for deg

Av Marit Bjerke, NTL Utenriksdepartementet

I Utenriksdepartementet er det mange som reiser, gjennomsnittlig har vi over 40 000 reisedøgn i året. For å spare 2,5 årsverk innførte Utenriksdepartementet i 2015 en ny reisepolicy. Kort oppsummert påla arbeidsgiver ansatte og bruke kredittkort hvor de personlig sto til ansvar for utgifter i forbindelse med tjenestereiser. Potensielt kunne de ansatte står til ansvar for tusenvis av kroner for arbeidsgiver. NTL UDs innvending var at de ikke kunne pålegge ansatte å bruke kredittkort, ordningen burde være frivillig. Det ble flere runder, men arbeidsgiver sto på sitt.


Vi kom ingen vei lokalt og så oss nødt til å koble på NTL Sentralt og Guro Vadstein. NTL var helt enig med oss om at dette var et urimelig krav fra arbeidsgiver. Det ble nye runder for å forsøke på å komme til en enighet lokalt. Til slutt endt saken i retten. Saken var av sånn art at det ikke bare handler om de ansatte i Utenriksdepartementet, men også et prinsipp for alle ansatte i staten. Kan arbeidsgiver pålegge ansatte å påta seg et personlig økonomisk ansvar for reiseutgifter?

Vi tapte saken i tingretten, men NTL anket til Borgarting lagmannsrett og fikk fullt medhold pluss at staten måtte betale sakskonstandene. Staten anket saken til Høyesterett, men ankerutvalget sendte den ikke videre for behandling i Høyesterett.

Jeg som tillitsvalgt fikk følge denne saken fra starten til vi vant i Borgarting. Vi fikk lokalt vist styrken av å være med i en fagforening som er opptatt av vår arbeidshverdag. Samtidig har vi et apparat som kan vinne viktige prinsipielle saker. I etterkant av dommen fikk vi en medlemsvekst, det forteller oss at vårt felleskap er vår styrke.

I år er det 25 år siden jeg meldte med inn i NTL, men det var først i 2011 at jeg ble tillitsvalgt i NTL Utenriksdepartementet. I UD er NTL den største foreningen og vi organiserer alle ansatte uavhengig av stilling. Blant våre medlemmer har vi bl.a. over 50 ambassadører. Lokalt har vi et velorganisert og tillitsbasert partsforhold. Det tror jeg henger sammen med at ansatte i UD bytter på gjennom sin arbeidskarriere å jobbe hjemme i departementet og på norske ambassade ut i verden. Fagforeningene er derfor de ansattes stemme og arbeidsgiver er opptatt av å ta oss med i prosesser. Men vi er ikke alltid enige, og noen ganger må vi sette sterkere krefter i sving for å vinne en sak.

Tema
Medbestemmelse
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?