Har du lyst til å sette i gang aktivitet, men mangler penger i organisasjonsleddet? Søk støtte i NTLs aktivitetsfond.
Foto
NTL

Aktivitetsfondet

Svak økonomi er ikke til hinder for at organisasjonsledd i NTL skal kunne ha arrangement og aktiviteter for medlemmene. Aktivitetsfondet skal hjelpe organisasjonsledd med svak økonomi til å kunne gjennomføre aktiviteter.

Vi har et aktivitetsfond som har som formål å hjelpe organisasjonsledd med svak økonomi og som har uforholdsmessige store utgifter på grunn av store reiseavstander og større behov for å samles som følge av organisasjonsendringer i virksomhetene. Fra aktivitetsfondet kan det søkes om støtte til å arrangere kurs, møter, verve- og rekrutteringskampanjer, frikjøp av tillitsvalgte, medlemsblad og omorganisering av egen organisasjon.

Du finner alt du trenger å vite for å kunne søke i NTLs retningslinjer for aktivitetsfondet. Merk deg hvilke krav som stilles til søknaden.

Tema
NTLs organisasjon
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?