Natalia Zubillaga er leder i NTL UiO
Foto
LO Media

Forlengelse for stipendiater ved UiO

På grunn av koronakristen var det mange av stipendiatene som opplevde vanskeligheter med å kunne gjennomføre planlagt forskningsarbeid ved Universitetet i Oslo. NTL UiO fikk løftet saken til arbeidsgiver sammen med de andre fagforeningene og i apri 2020l oppnådde de forlengelse for alle stipendiater som hadde fått forsinket arbeidet sitt på grunn av pandemien.

Da universitetene og samfunnet for øvrig stengte ned, var det mange arbeidstakere som opplevde at oppgaver og jobbhverdag ble snudd på hodet. På UiO ble dette særlig presserende for de av våre doktorgradsstipendiater som plutselig ikke kunne gjennomføre planlagt forskningsarbeid. De er både er ansatte og i et studieløp samtidig, noe som gjør situasjonen ekstra utfordrende med tanke på at både studieretten og arbeidskontrakten må forlenges.

UiO sa helt fra starten av nedstengingen at stipendiater med ansvar for barn fikk forlengelse på sine prosjekter. Det var en god start, men situasjonen påvirket også stipendiater uten foreldreansvar. NTL UiO løftet saken til arbeidsgiver og sikret allerede tidlig i april forlengelser for alle stipendiater som fikk forsinket arbeidet sitt som følge av koronakrisen. Dette var noe alle fagforeningene på UiO var opptatt av og vi er glade for å ha stått sammen om dette.

Les mer om saken på NTL UiO sine nettsider

Tema
Utdanning og forskning
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?