NTL Filminstitusjoner organiserer i virksomheter som driver med filmmediet.
Foto
Noom Peerapong on Unsplash

NTL Filminstitusjoner

NTL Filminstitusjoner er en NTL-forening med medlemmer fra ulike filminstitusjoner i Norge, både statlige virksomheter (Norsk filminstitutt, Medietilsynet), men også interesseorganisasjoner og forbund (Film og kino, Norsk filmklubbforbund, Norwaco) som jobber innenfor det audiovisuelle området.

NTL Filminstitusjoner har tillitsvalgte i Norsk filminstitutt og Film og Kino, og fokuserer på å ivareta medlemmene innenfor et fagfelt som er i stadigendring.

Tema
NTLs organisasjon
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?