Det er hyggelig med fagforeningsmøte, men ta en titt på disse tipsene for å få mest mulig ut av møtetiden
Foto
Rosa Johnsen / Inventas

Huskeliste når du skal lede et styremøte

Denne huskelista tar utgangspunkt i en relativt formell møtekultur, og du må tenke på om alle tipsene passer inn i den typen omgangsform dere har i møtet. Men uansett er det viktig å ha disse tingene med seg. Hvis man fraviker dem bør man forsikre seg om at alle i styret synes det er ok å ha en mer uformell form. Husk at tid er et knapt gode for de fleste.

Tidsbruk

Når du leder møtet har du ansvaret for at møtet gjennomføres på avtalt tid. Hvis man skal tillate at debattene tar lenger tid enn det den oppsatte tiden tillater skal det tas opp i møtet slik at deltagerne eventuelt kan bli enige om at de vil tillate det. Blir man ikke enige om det kan man ikke vedta ting etter at den oppsatte tiden er ute.

Hvordan sikre at møtet ikke tar lenger tid enn det som er satt opp? I møteinnkallinger er det gjerne estimert en tidsramme for hver sak. Det er et nyttig verktøy. Da kan du som møteleder foreslå å sette strek når debatten strekker ut såpass at det nærmer seg tidsrammen for saken. Når strek er satt setter du ned taletiden slik at den gjenstående tiden kan fordeles mellom de inntegnede talerne.

Man kan vise litt skjønn. Er debatten konstruktiv kan man kanskje låne noen minutter av neste sak for å unngå å kutte debatten før man har nådd meningsmetning. Men da må man være forberedt på å være enda strengere i en senere sak for å ta igjen det tapte. Hvis sakene hele tiden tar lenger tid enn det som er satt opp er det enten du som er for slapp i møteledelsen, eller så er man for optimistisk når man planlegger møtene.

Hvem har stemmerett?

Styret har som regel nummererte varaer. Ved starten av møtet bør man finne ut hvilke av varaene som har stemmerett. Hvis noen av de ordinære styremedlemmene har forfall får varaene stemmerett i den rekkefølgen de er valgt.

I praksis trenger man ikke ha full oversikt over dette hele tiden, siden det er sjelden det kommer til kampvoteringer der dette er utslagsgivende. Men hvis det gjør det er det viktig å ha klart for seg rekkefølgen på varaene.

Styre ordet

I styremøter bør man alltid har talerliste. Pass på at den som snakker holder seg til det dagsordenpunktet som er til behandling.

Eventueltsaker

Det er lurt å starte møtet med å spørre om noen har noe til eventuelt. Den som har noe til eventuelt må melde fra om det allerede da. Dermed vet man om man må sette av tid til eventuelt eller ikke.

Vi fatter ikke vedtak i eventueltsaker. Hvis møtet oppfatter at eventueltsaken ligger nært nok opp til en av sakene som er meldt inn kan man ta den inn der, men det er dårlig praksis å gjøre dette for å kunne fatte vedtak. Det er kun hvis det i realiteten dreier seg om det samme sakskomplekset.

Protokoll og referat

Det skal føres protokoll over hva som vedtas. Protokollen inneholder ikke substansielle notater fra debattene, kun forslag som det voteres over og hva utfallet ble. Man kan gjerne lage referat også, enten for egen del eller for ettertiden. Der skriver man mer om hva som ble sagt, men husk at både protokoll og referat må gjøres kjent for hele styret med mulighet med å komme tilbakemeldinger hvis man mener at noe er feil

Tema
NTLs organisasjon
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?