Som student kan du bli medlem i NTL til ekstra gunstige vilkår!
Foto
Tri N. Dinh

Studentmedlemskap

Studentmedlemskap koster kr 250 per semester, inkludert LOfavør Innboforsikring. Bli med i fellesskapet allerede som student og engasjer deg NTL Ungs arbeid for studenters og unge arbeidstageres vilkår!

Som studentmedlem kan du engasjere deg i NTL Ung sammen med andre NTL-medlemmer opp til 35 år. NTL Ung har et bredt politisk engasjement ogjobber aktivt for vilkår for studenter og for lønns- og arbeidsvilkår for unge i arbeidslivet.

Se også: NTL Ung sine nettsider

Innboforsikringen er inkludert i studentmedlemskapet. I tillegg kan studentmedlemmer bestille LOfavørs Student- og lærlingforsikring, som inneholder både reiseforsikring og ulykkesforsikring. Dette er en unik forsikringspakke laget for deg som er ung.

Sjekk priser og vilkår for LOfavør student- og lærlingforsikring

For å kunne være studentmedlem må du ikke ha inntekt som overstiger Lånekassens inntektsgrense for maksimalt stipend (i 2020 kr. 188509, i 2021 kr. 195295).

Permisjon fra jobb for å studere?

Vilkårene for studentmedlemskap gjelder også de som har permisjon uten lønn (mer enn ½ års varighet) som velger å endre medlemsstatus til Student. De som velger å opprettholde status som ordinært medlem i perioden betalerpremie for innbo- og eventuell reiseforsikring, i tillegg kr 20 per måned i tilknytningsavgift. Medlemmer som får lønn (studiepakke) fra arbeidsgiver, som overstiger lånekassens inntektskrav, betaler kr 100 per måned i tilknytningsavgift pluss premie for innboforsikring og eventuell reiseforsikring. Send i alle tilfelle kopi av bekreftelse av studiepermisjonen til NTL, så ordner vi redusert kontingent.

Tema
NTL Ung
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?