Hjem   > Artikkel
article
Ellen Dalen og Kjersti Barsok har ledet forhandlingene i oppgjøret i staten for NTL.
Foto: LO Stat

Løsning i meklinga i staten i dag tidlig

- Med signalene vi hadde med oss fra staten i forhandlingene er vi glade for at vi har fått på plass et generelt tillegg til alle som også bidrar til likelønn. Vi unngikk avsetninger til lokale forhandlinger, men vi er skuffa over at partene ikke kunne samles om et lavlønnstillegg, sier NTL-leder Kjersti Barsok.

Last ned: oppsummering av resultatet (pdf)

I en veldig spesiell høst er vi i NTL er fornøyde med å være i havn med meklinga i det statlige tariffoppgjøret. Vi legger ikke skjul på at det har vært ei krevende mekling.

Gjennom meklingsløsninga har staten nå forplikta seg til å få på plass skikkelig statistikkgrunnlag igjen. Det kommer til å bli viktige verktøy i framtidige oppgjør og her er det også styrket tekst i de lokale bestemmelsene.

NTL hadde ambisjoner for klimaprofilen på dette oppgjøret. Vi er veldig fornøyde med at vi nå slår fast at staten må spille en viktig rolle for å oppnå FNs bærekraftsmål. Vi ser fram til arbeidet for å følge opp protokollen om bærekraft og miljø og få til et skikkelig arbeid på klima i staten. Vi skulle selvfølgelig ønske oss enda større forpliktelser hos de sentrale partene, men det skal ikke få bremse arbeidet framover.

Meklingsløsningen sikrer at partene i staten tar et aktivt grep for å følge opp aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven. Det er i tråd med det vi har fått til i andre tariffområder og er viktig for å sikre at partene tar del i oppfølgingen av loven.

Det er ikke store endringer i resten av avtalen, men det er bra at det slås fast klart at det skal være samtidig kravoverlevering i lokale forhandlinger. Det ser kanskje ikke ut som mye, men er viktig for å bidra til at partene er likeverdige i de forhandlingsprosessen lokalt.


Last ned: Riksmeklerens møtebok (protokollen fra meklingen)

Dette ble partene enige om

NTL-lederen er fornøyd med klimaprofilen men skuffet over at de med lavest lønn ikke fikk mer

 

LO Stat sendte ut følgende pressemelding etter at løsningen var klar: 

Løsning i statsoppgjøret 

Nesten fire timer på overtid aksepterte partene i hovedtariffoppgjøret i staten det siste tilbudet fra arbeidsgiver. Dermed blir det ingen streik i staten.

Et generelt tillegg til alle på mellom 1321 kroner lavest på lønnstabellen og 5753 på topp ble resultatet. Totalramma er i tråd med frontfaget og tilleggene gis fra 1.10.2020.

-Vi kommer ut med et resultat der vi får ut et generelt tillegg til alle, men hvor fordelingsprofilen er skuffende. Det må vi bare konstatere. Jeg er skuffet over at staten ikke tar mer ansvar for sine lavest lønte og for likelønn, sier Egil André Aas, leder i LO Stat.

Aas sier at det var en helhetsvurdering som endte med at forhandlingsutvalget til slutt sa ja til tilbudet fra staten.

-Vi er skuffet over totalen, men samtidig må vi ikke glemme at statens innledende tilbud var på 0.- Nå får alle et tillegg, sier Aas.

At lønna gis som et generelt tillegg og at det ikke avsettes midler til lokale forhandlinger, er noe Aas er tilfreds med.

Han sier at årets forhandlinger har vært helt spesielle.

-Vi er i en uoversiktlig situasjon for landet, med pandemi og stor økonomisk usikkerhet. Dette er et bakteppe som skaper et ekstra alvor for alle parter i oppgjøret. Vi har gjennom denne meklingen bidratt til et ansvarlig oppgjør.

For LO Stat har det også vært viktig å få inn forpliktende formuleringer på områder som likelønn og bærekraft og miljø. Det fikk de til.

Låneramma i Statens Pensjonskasse økes til 2,3 millioner.

Resultatet skal nå ut på uravstemning blant de ca. 40.000 medlemmene i forbundene i LO Stat.

For ytterligere kommentarer:

Egil André Aas, leder i LO Stat: 928 40 455

Stein Syrstad, kommunikasjonsansvarlig: 906 89 882

 

Oppsummering-resulatet-staten-2020.pdf
Tema    
Lønnsoppgjør

Av Hallvard Berge
Publisert: 15.10.2020
Sist endret 23.10.2020
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?