Forbered dere godt når dere skal i lokale forhandlinger
Foto
Rosa Johnsen / Inventas

Lokale forhandlinger

Mange tariffavtaler åpner for lokale forhandlinger, og disse forhandlingene tar helt ulik form i de ulike tariffsystemene. I staten settes det ofte av en viss andel av ramma som skal fordeles lokalt. Det samme gjelder på endel avtaler i Virke. I Spekter er oppgjøret i hovedsak virksomhetsvist, og i Abelia-området er alt av lønnsvilkår opp til de lokale partene.

Hva som regnes som lokale forhandlinger og hvordan de arter seg varierer altså mellom de ulike tariffområdene. Det er likevel endel til felles, og du finner en oppsummering av dette i NTLs huskeliste for lokale forhandlinger.

 

Lokale forhandlinger i staten
I staten kaller vi det lokale forhandlinger når det settes av penger til lønnstillegg som skal fordeles av partene i den enkelte virksomhet. Sett fra det enkelte arbeidssted i en stor statlig etat vil ikke dette nødvendigvis framstå som "lokalt", men vi kaller det lokalt i motsetning til de forhandlingene som foregår mellom staten og hovedsammenslutningene på sentralt nivå.

NTL argumenterer som regel for å begrense bruken av lokale forhandlinger i staten. Dette skyldes i hovedsak at disse forhandlingene foregår uten streikerett, noe som setter arbeidstagersiden i en svakere posisjon enn det som er tilfelle i forhandlinger med streikerett. Ved uenighet i de lokale forhandlingene i staten kan saken avgjøres i Statens lønnsutvalg.

Det er opp til partene i hver statlige virksomhet å bestemme om eventuelle lokale forhandlinger skal foregå på virksomhetsnivået eller delegeres til driftsenhetene eller andre medbestemmelsesnivåer som er opprettet i virksomhetens tilpasningsavtale til hovedavtalen.

I tillegg kan de lokale partene forhandle lønn på såkalt særskilt grunnlag etter hovedtariffavtalens 2.5.3

Last ned:
- Kravskjema lokale forhandlinger i staten (2023)
- NTLs veileder til lokale forhandlinger i staten (2023)

Også nyttig i forbindelse med forhandlingene:
- Hovedlønnstabellen 2023
- Differansetabell for lønnstrinnene 2023

Les mer om forhandlingssystemet i staten på LO Stat sine nettsider

 

Lokale forhandlinger i Spekter
I Spekter-området tar lokale forhandlinger en helt annen form. De sentrale forhandlingene tar som regel bare stilling til overordnede spørsmål og fordeler en relativt liten andel av den økonomiske rammen i den såkalte A-delsavtalen, og sender resten av oppgjøret videre til de virksomhetsvise B-delsforhandlingene med streikerett. Dermed er det de lokale partene ved virksomhetene som forhandler om mesteparten av lønnstilleggene og de andre bestemmelsene i tariffavtalen.

De fleste virksomhetene er gruppert sammen med andre virksomheter til såkalte forhandlingsområder. Disse områdene får kun betydning hvis det ikke oppnås enighet lokalt. Er det uenighet trer de sentrale partene inn til avsluttende forhandlinger, mekling og eventuell streik for hele området.

 

Excel-tariffberegner for Spekter-forhandlingene
NTL lager hvert år en excel-mal for beregning av tillegg og ramme ved virksomhetsvise forhandlinger i Spekter. Hvis du skal i forhandlinger og ikke har fått årets utgave (de er ferskvare!!), ta kontakt med Lena Lyche på ll@ntl.no
Veiledning til tariffberegneren (.ppt)

Les mer om forhandlingssystemet i Spekter på LO Stat sine nettsider.

 

Lokale forhandlinger i Abelia
I Abelia-området er det aller meste bestemt i lokale særavtaler. I motsetning til Spekter-området og staten er Abelia-området en del av de samordnede oppgjørene mellom LO og NHO når LO velger denne oppgjørsformen. Derfor er de lokale forhandlingene i Abelia som hovedregel uten streikerett.

 

Lokale forhandlinger i Virke
Også Virke-avtalene er del av de samordnede oppgjørene som LO står for. Sammenlignet med Abelia er de sentrale avtalene i Virke mye mer omfattende, og en stor andel av lønnstilleggene forhandles som regel sentralt. De lokale fohandlingene går uten streikerett og med en fastsatt andel av ramma, og ligner dermed en del på de lokale forhandlingene i staten.

Hovedlønnstabell pr. 1. mai 2023.xlsx

sjekkliste-lokale-forhandlinger.pdf

Veileder_lokaleforhandlinger_2023.pdf

Kravskjema-staten-2022.doc

Differansetabell Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2023.xlsx

Tema
Lønnsoppgjør
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?