Uten tilpasningsavtale blir det ikke noe lokal medbestemmelse
Foto
LO Media

Tilpasningsavtaler

En tilpasningsavtale er en avtale mellom partene i en statlig virksomhet om hvordan hovedavtalen i staten skal praktiseres i virksomheten. Hovedavtalen lar endel spørsmål være opp til de lokale partene, for eksempel hvor i virksomhetens organisasjon det skal være medbestemmelsesmøter.

Hovedavtalens §6 sier at partene i den enkelte virksomhet skal inngå en avtale om medbestemmelse som er tilpasset virksomhetens og de ansattes behov. Siden alle virksomheter er forskjellige er det behov for å bli enige om hvordan de mer generelle bestemmelsene i hovedavtalen skal praktiseres i virksomheten.

Tilpasningsavtalen skal si noe om hvor og på hvilken måte medbestemmelsen skal foregå. I mange tilfeller delegeres medbestemmelse til driftsenhets- og arbeidsområdenivåene der dette finnes for saker som angår disse områdene. Det bør også enes om rutiner for informasjonsflyt.

Tilpasningsvtalen regulerer også forholdet mellom det lovregulerte AMU og det avtalebaserte medbestemmelsesapparatet.

Tema
Medbestemmelse
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?