I streik
Foto
FO

NTL støtter de streikende i private omsorgsbedrifter

Fagforbundet og Fellesorganisasjonens medlemmer på to ulike tariffavtaler i private omsorgsbedrifter er i streik. Vi støtter de streikenes krav om lik lønn for likt arbeid. Mange som jobber i disse bedriftene har svært lav lønn. Fagforbundet og FO krevde at medlemmene skulle få en lønn som er sammenliknbar med tilsvarende yrker i offentlig sektor.

Det er urimelig at arbeidsgivere i NHO legger opp til en forskjellsbehandling og lønner ulikt innenfor samme området. Medlemmene i Fagforbundet og FO har over år opplevd at de sakker ut lønnsmessig sammenlignet med sykepleiere i Norsk Sykepleierforbund, som fra 2019 fikk fremforhandlet eget lønnsløft og avtale. Derfor krevde de streikende ett tilsvarende lønnsløft for sine medlemmer. Siden NHO ikke ville rette opp denne urimeligheten, er det nå streik.

Vi støtter Fagforbundet og FO også i kampen mot tariffhopping i barnehager. Arbeidsgivere skal ikke shoppe og bytte avtale fra en avtale til en annen for å skaffe seg fortjeneste ved dårligere lønns- og arbeidsvilkår. Det er uakseptabelt og svekker over tid kampen for gode lønns- og arbeidsvilkår i alle barnehagene.

Det foregår nå to streiker i private omsorgsbedrifter:

Den første konflikten står mellom partene i tariffavtalen NHO 453 – private omsorgsbedrifter som omfatter en rekke ulike virksomheter. Det handler om behandlingsinstitusjoner inne rus, psykiatri, barnevern, pleie- og omsorg, men også ideelle organisasjoner som Frelsesarmeen, Bymisjonen, Blindeforbundet, en kino og noen barnehager.

Den siste konflikten står mellom partene i tariffavtalen NHO 481, Pleie- og omsorgsoverenskomsten omfatter ansatte i privat pleie- og omsorg, som helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, sykepleiere, helsesekretærer, hjelpepleiere, hjemmehjelpere, assistenter, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, kokker, renholdere og byggdriftere.

Mer om streiken:

https://www.fo.no/streik/
https://www.fagforbundet.no/lonn-og-avtaler/Streik-i-private-omsorgsbedrifter

Tema
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?