Foto
Kira auf der Heide

Vervepremier, vervepoeng og verveshop

For hvert medlem du verver får du et vervepoeng. Vervepoengene kan du veksle inn i vervepremier i NTLs verveshop. Men husk at vervingen må registreres for at poengene skal dukke opp! Her finner du ut hvordan.

Registrer vervingen i innmeldingsskjemaet
Når man melder seg inn i NTL med innmeldingsskjemaet kan man legge inn verveinformasjon på siste side i skjemaet. Dermed, hvis du verver noen og de selv fyller inn skjemaet, be dem føre deg opp som verver.

Når innmeldingen blir behandlet på forbundskontoret blir vervepoenget registrert på din bruker.

Sjekk vervepoengbeholdningen på Min side
På min side kan du se en oversikt over vervingene dine i seksjonen Vervinger. Der ser du også en saldo over hvor mange ubrukte vervepoeng du har. Hvis du mener at noe ikke stemmer kan du ta kontakt med post@ntl.no, men husk at det kan ta noe tid fra innmeldingen ble sendt inn til vervepoenget er synlig.

Bestill vervepremier i verveshopen
Hvis du vil veksle inn vervepoengene i vervepremier følger du lenken fra Min side til NTLs verveshop. Der kan du bestille vervepremier. Når du har bestilt trekkes de brukte vervepoengene fra saldoen.

Gavekort som Vervepremie
Se GoGifts hjemmesider for informasjon om gavekortet.

 

Hvilke vervepremier kan jeg velge mellom?
Du finner en oversikt over vervepremiene på NTLs nettsider.

 

Tema
NTLs organisasjon
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?