Det ble løsning til slutt etter mekling på overtid i frontfagsoppgjøret.
Foto
Riksmekleren

Løsning i LO/NHO-oppgjøret

Etter at det ble meklet lenge på overtid ble partene enige om en løsning søndag ettermiddag.

Det blir ikke streik mellom LO og NHO. - LO tar ansvar og sikrer god lønnsvekst for de lavest lønte, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO og NHO er enige i meklingen i årets tariffoppgjør. Riksmekleren har lagt fram et forslag til en løsning som gir et generelt tillegg på 2,25 kroner, og et ekstra tillegg for de lavest lønte på 1 krone per time.

- Nå har Riksmekleren valgt å legge fram et forslag til en løsning med en ramme på en lønnsvekst på 2,7 prosent. Det var 0,1 prosentpoeng, eller 30 øre, unna vårt krav, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO tar ansvar
- Vi er ikke de som tar tusenvis av mennesker ut i streik for 30 øre. Dette er en løsning som sikrer en god lønnsvekst for de lavest lønte, legger hun til.

-LO har vært opptatt av å motvirke økende forskjeller. De som har lav lønn, risikerer å bli hengende etter. Vi vet at lavlønnstillegg forebygger ulikhet.

- Mange av de gruppene som får lavlønnstillegg har også stått i front under pandemien. Det er mange som fortjener et lønnsløft, og som har stått på under denne krisen for at samfunnet skal gå rundt, sier hun.

Lavlønnstillegg utjevner
LO-lederen viser til at de tariffavtalene som har lavest lønn, ofte er de som står svakt i lokale forhandlinger. Det er viktig å løfte disse gruppene i de sentrale lønnsoppgjørene.

- Vi vet at lavlønnstillegget virker og at det særlig kommer kvinner til gode, sier Følsvik.

-Med dette oppgjøret har vi også lagt et godt grunnlag for de tariffområdene som skal forhandle etter oss.

Fakta om oppgjøret:

 • Ramme for oppgjøret: 2,7 prosent per 1. april.
 • Generelt tillegg: 2,25 kr pr time, dvs. 4 387,- kroner i året.
 • Lavlønnstillegg: 1 kr pr time, dvs. 1 950,- kroner i året.
 • Oppgjøret omfatter rundt 180 000 medlemmer i LO-/NHO-bedrifter.


OVERENSKOMSTER SOM FÅR LAVLØNNSTILLEGGET:

 • 10 Renholdsoverenskomsten
 • 14 Vekteroverenskomsten
 • 55 Bokbindere
 • 56 Trykkerier og grafiske bedrifter
 • 57 Bølgepapp, kartonasjefabrikker m. fl.
 • 70 Butikkoverenskomsten – HK
 • 79 Riksavtalen – Hotell og restaurant
 • 105 Vaskerier og renserier
 • 133 Baker- og konditoroverenskomsten
 • 293 Landforpleiningsavtalen
 • 296 Industrioverenskomsten LO-TEKO
 • 301 Parkeringsselskaper
 • 329 Glass- og keramisk industri
 • 333 Skianlegg
 • 345 Overenskomsten for bilutleie
 • 370 Naturbruksoverenskomsten
 • 377 Transportselskaper i Norge
 • 390 Service- og vedlikeholdsoverenskomsten
 • 415 Fritids- og aktivitetsavtaler
 • 457 Avisbudavtalen
 • 477 Miljøbedrifter i Norge
 • 487 AMB-overenskomsten
 • 521 Dyrepleiere og klinikkassistenter
 • 525 Jordbruk og gartneri

I tillegg til overenskomster nevnt ovenfor, gis tilsvarende tillegg til enkeltbedrifter med egen overenskomst, slik dette framkommer i særskilt protokoll mellom partene.

Du kan lese mere om resultatet på LOs nettsider.

Under finner du også info om resultatet på engelsk, spansk, polsk og latvisk:

NHO-21-PL.pdf

NHO-21-ES.pdf

NHO-21-EN.pdf

NHO-21-LAT.pdf

Tema
Lønnsoppgjør
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?