Nordkapp, trygt innenfor Fylkesutvalget i Troms og Finnmark sitt nedslagsfelt.
Foto
Nicola Gambetti på Unsplash

NTLs fylkesutvalg i Troms og Finnmark

NTLs fylkesutvalg Troms og Finnmark ble etablert i januar 2021. Fylkesutvalget er et fellesorgan for forbundets medlemmer i Troms og Finnmark. NTLs medlemmer i fylket er tilknyttet ulike virksomheter og foreninger/avdelinger: NAV, Skatt, Arbeidstilsynet, Domstol, Kystverket, luftfarten, UiT Norges arktiske universitet, forsvar, forskningsinstitutter, NRK, politiet, Riksrevisjonen og mange flere.

Fylkesutvalget er et hjelpeorgan for forbundet for å styrke NTLs faglige, organisatoriske og politiske arbeid. Organisatorisk er fylkesutvalget direkte tilknyttet forbundet, og får bevilget støtte til drift og kurs. Fylkesutvalget har blant annet som oppgave å drive informasjons- og verve arbeid, gi opplæring for tillitsvalgte og koordinere valg av representanter til LOs regionråd og -regionkonferanser og LO Stats fylkesutvalg.

Det er satt ned et interimsstyre som har ansvar for driften fram til ordinært årsmøte kan avholdes ca 1. oktober 2021. Interimsstyret består av leder Marit M. Dahle (NTL UiT Norges arktiske universitet), kasserer Trond Gaasland (NTL NAV), sekretær Tor-Petter Hågensen (NTL Skatt), medlem Gretha Lauritsen (NTL Skatt) og medlem Erling Utnes (NTL Forsvar). Varamedlemmer er Ricky Mehmi (NTL NAV) og May Elin Øien (NTL Politiet).

Foreløpig planlegger fylkesutvalget å avholde et kurs før sommeren og et arrangement i tilknytning til årsmøtet. Informasjon vil bli sendt ut og delt på Facebook: Facebook.com/NTLFylkesutvalgetTromsogFinnmark
(Vi oppfordrer alle til å like denne siden)

Kontaktinfo fylkesutvalget:
Marit M. Dahle
ntl@uit.no
95747651

Tema
NTLs organisasjon
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?