TV-produksjon
Foto
Illustrasjon Rosa Johnsen, Inventas

Enighet i årets lønnsforhandlinger i NRK

NTL NRK fikk igjennom viktige krav, som høyt generelt kronetillegg og regulering av ulempesatser.

Her er hovedpunktene:

• Det gis et generelt tillegg på 18 000 kroner pr. år til alle medlemmer utenfor journalistgruppen. (Virkning fra 1. april 2021.)

• Det gis et generelt tillegg på 20 000 kroner pr. år til alle medlemmer tilhørende journalistgruppen. (Virkning fra 1. april 2021.)

• Alle medarbeidere skal som et minimum være sikret en regulering av samlet lønn (A-tabellen og personlig tillegg) på 2,5%.

• Pott journalister:

Det settes av 1000 kroner pr medlem tilhørende NTLs journalistgruppe til en utjevningspott med virkning fra 01.08.2121.

Potten skal fordeles blant medarbeidere med lang ansiennitet og lav lønn ut fra gjeldende minstelønnssats.

• Pott øvrige:

Det settes av 400 kroner pr medlem utenfor journalistgruppen med virkning fra 01.08.2021. Ved fordeling av potten skal det legges vekt på lang ansiennitet, lavlønn og likelønn.

• Ulempekompensasjonen i 7.2.1 (17-07), 7.2.2 (lørdag eller søndag) og 7.6.1 (reisetillegg) økes med 2,5%. Innslagspunktet for kompensasjonsfridag økes tilsvarende. Reguleringen skjer med virkning fra 1. august 2021.

• Kompensasjon for periodiske arbeidsplaner med gjennomsnittsberegning økes til 11 730 kroner pr. år

• Kompensasjon for ikke-periodiske arbeidsplaner med gjennomsnittsberegning økes til 27 030 kroner pr. år

• Standard vederlag for opphavsrett økes til 4 500 kr. pr. år.

Lenke til protokoll finner du nedenfor.

Protokoll NTL 2021 - signed.pdf

Tema
Lønnsoppgjør
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?