NTLs leder Kjersti Barsok og 2. nestleder Ellen Dalen sitter i LO Stat sitt forhandlingsutvalg
Foto
LO Stat

Forhandlingsstart i lønnsforhandlinger i staten

I dag er det kravoverlevering mellom partene i lønnsoppgjøret i staten. - Vi går inn i forhandlingene med tydelige krav og forventninger både til ei ramme som gir rom for reallønnsvekst og lavtlønnsprofil på fordelingen, sa NTLs leder Kjersti Barsok ved kravoverleveringen.

Forhandlingene starter i en situasjon som er ekstremt krevende. Landet, og arbeidshverdagen til NTLs medlemmer, er i stor grad preget av koronapandemien og ikke minst tiltak for å begrense pandemien. NTL er det største forbundet i LO Stat og deltar i forhandlingsutvalget sammen med de andre LO forbundene i staten.

Det har vært et spesielt år hvor veldig mange i offentlig sektor har hatt en ekstraordinær arbeidssituasjon som følge av pandemien. For NTL er det viktig at lønnsøkninger skal komme alle i staten til gode.

- Staten har et ansvar for sine ansatte og vi forventer at også staten bidrar til å heve de lavest lønte og minske forskjellene både mellom grupper og kjønn. Det er heldigvis mange i det norske samfunnet som er opptatt av å minske ulikhetene og de sosiale forskjellene så jeg opplever at vi har stor støtte for våre krav langt ut over egne rekker. Om jeg har for store forventninger til motparten gjenstår å se, vi skal i alle fall gjøre vårt for å bidra til konstruktive forhandlinger også i år, utdypet Kjersti.

NTL går inn i forhandlingene med krav og forventninger til ei ramme som gir rom for reallønnsvekst og lavtlønnsprofil på fordelingen. NTL-lederen fortsatte;

- Vi vet hvor viktig det er å heve de lavest lønte slik at de ikke blir hengende etter enda mer lønnsmessig. Skjer det blir det vedvarende forskjeller som både er skadelig for den enkelte og for samfunnet i stort.

- Resultatet i fjorårets oppgjør gjør årets forhandlinger ekstra krevende. Staten har i 2020 hatt en mindrelønnsutvikling sammenlignet med frontfaget og det har vi med oss inn i forhandlingene. NTL støtter opp om frontfagsmodellen, og den modellen fungerer fordi frontfaget gir rom for å utjevne dem som blir hengende etter, avslutter NTL-lederen.

----

LO Stat krever reallønnsvekst og utelling for lavtlønte

Tema
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?