Ellen Dalen og Kjersti Barsok ledet forhandlingene for NTL
Foto
LO Stat

Enighet i mellomoppgjøret i staten

Det blir ingen streik blant LO Stats medlemmer i staten etter at vi har akseptert riksmeklerens løsningsskisse. - Vi er fornøyde med å ha kommet i mål med et godt resultat for våre medlemmer uten å måtte streike mens landet er midt i en pandemi, sier LO Stat-leder Egil André Aas.

Se også: LO Stat sin pressemelding om oppgjøret

Last ned: A-lønnstabell 2021 med differanse til 2020

Last ned: Riksmeklerens møtebok for statsoppgjøret 2021

Partene sto langt fra hverandre da forhandlingene ble brutt, men etter en langvarig mekling har vi kommet frem til en løsning som vi kunne akseptere.

- Vi har fått til et godt løft til de lavest lønte, en solid likelønnsprofil og ei fordeling hvor 50 % av midlene fordeles på sentralt nivå og 50 % settes av til lokale forhandlinger, sier NTL-leder Kjersti Barsok.

Denne profilen bidrar til en skikkelig likelønnsprofil og hever lønnsnivåene for alle. Det er viktig både for nåværende ansatte og for rekrutteringa at vi har anstendige lønnsnivåer, understreker Barsok.

‒ Jeg er spesielt glad for at vi fikk på plass et særskilt løft på alle lønnstrinn som ligger under 90% av industriarbeiderlønn (under lønnstrinn 50). Mekling er alltid “gi” og “ta” og jeg skal ikke legge skjult på at det har vært ei veldig krevende mekling, men alt i alt er dette et resultat vi kan forsvare, avslutter Barsok.

Resultat:

Økonomisk ramme: 2,7%

Den disponible ramma fordeles på følgende måte:

Alle får et lønnstillegg på 0,9% + 1.500 kroner

Alle fra lønnstrinn 19 til og med lønnstrinn 50 får tillegget på 0,9 % + 1.500 kroner, og et lavlønnstillegg på 4.000 kroner. Samlet gir det et tillegg på minimum 8.214 kroner.

Alle mellom lønnstrinn 51 og 69 får tillegget på 0.9 % + 1.500 og et likelønnstillegg. Samlet gir det et tillegg på minimum 7.287 kroner.

Disse generelle tilleggene gis med virkning fra 1. mai.

50% av den økonomiske ramma er satt av til lokale forhandlinger. Dette betyr at det lokalt skal forhandles innenfor en ramme på 1,8%. Virkningstidspunkt 1. juli.

Tema
Lønnsoppgjør
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?