Det skal ikke mer enn én vaktmester til for å skru i en lyspære så lenge det finnes tillit til at vaktmesteren selv vet hva det er behov for å gjøre.
Foto
Rosa Johnsen / Inventas

LO konkretiserer tillitsreformen

LO lanserte i dag et notat med forslag til hvordan en ny regjering etter valget kan forbedre de offentlige tjenestene og arbeidsforholdene i offentlig sektor.

NTL-leder Kjersti Barsok ser fram til å jobbe for å få satt tillitsreformen ut i live. - For å sikre en enda bedre sektor må den styres på egne premisser, og vi må utvikle den ved å bruke de ansattes kompetanse. Da må vi bygge på tillit og kompetanse, ikke konkurranse og markedsretning, sier hun i et intervju med Klassekampen onsdag.

Sentralt i reformen er viktige tiltak for å styrke medbestemmelse og faglighet i tråd med NTLs arbeide:  
- Stanse og reversere utsetting og privatisering av offentlige oppgaver.
- Fjerne organisasjonsmodeller basert på internfakturering og bestiller-utfører-tenkning.
- Endre mål- og resultatstyringen
- Etablere lederutdanning basert på offentlig sektors særpreg
- Utføre oppgavene med egne, faste ansatte

Les hele notatet på LO sine nettsider 

Tema
Tillitsreform
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?