HUK-oppgjøret ble delt opp i tre forhandlingsrunder.
Foto
Rosa Johnsen / Inventas

Enighet i mellomoppgjøret i HUK-området

NTL og Virke kom 14. oktober til enighet i mellomoppgjøret for de siste fire landsoverenskomstene i HUK-området. Oppgjøret ble delt i tre forhandlingsrunder i år, og denne runden setter dermed sluttstrek for HUK-oppgjøret.

Last ned: Protokoll fra runde 3 av HUK-forhandlingene.

 

Del 3 av forhandlingene omfatter disse overenskomstene

- Landsoverenskomsten for Helse og sosiale tjenester

- Landsoverenskomsten for Barnehager

- Landsoverenskomsten for utdanning

- Landsoverenskomsten for Virksomheter § 27.

 

Resultater
Det ble gitt et generelt kronetillegg med virkning fra 1. mai 2021. Beløpene står i protokollens vedlegg 1.

Garantilønn og ansiennitetsopprykk finnes i protokollens vedlegg II. Også disse tilleggene har virkningsdato 1. mai.

I tillegg er det satt av en prosent av lønnsmassen til lokale forhandlinger. De lokale forhandlingene skal være gjennomført innen 30. november. og har virkningstidspunkt 1. oktober.

Tema
Lønnsoppgjør
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?