Etter syv uker ble partene i Kultursektoren enige om en løsning,
Foto
NTL

Meklingsløsning med livsvarig og kjønnsnøytral pensjonsordning i kultursektoren

Streiken avsluttes umiddelbart etter at partene i natt ble enige om en varig pensjonsordning som vil være livsvarig og kjønnsnøytral. - Vi er glade for at vi nå har en avtale selv om det gjenstår noe arbeid fram til den endelige ordningen skal være klar innen februar 2022, sier Fredrik Oftebro, nestleder i NTL.

Last ned: Riksmeklerens løsningsforslag som ble godtatt av partene

Riksmekleren, LO Stat og Spekter sendte ut denne omforente pressemeldingen 25.10.22 kl 03.00: 

Kulturstreiken er over

Streiken i kultursektoren er over. LO Stat og Spekter er blitt enige om å innføre livslange og kjønnsnøytrale pensjonsytelser i kultursektoren fra 1. april 2022.

- Vi har vært gjennom en lang og krevende streik, og fått gjennomslag for vårt hovedkrav. Vi er glade for at våre medlemmer nå kan gå tilbake på jobb, og at kultursektoren åpner igjen, sier Lise Olsen, forhandlingsleder og nestleder i LO Stat.

- Vi er glade for at de berørte kulturvirksomhetene nå kan åpne igjen. Videre er jeg fornøyd med at vi med Riksmeklerens hjelp har oppnådd enighet om at vi i samarbeid med LO skal finne frem til en permanent pensjonsordning som er god både for virksomhetene og alle ansatte, sier Anne-Kari Bratten administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter. 

Tilbudet fra Spekter etter meklingen onsdag 20. oktober åpnet dørene for nye forhandlingsrunder. LO Stat svarte opp 21. oktober. Basert på tilbudet fra Spekter og LO Stats brev har Riksmekleren i helgen invitert partene til samtaler.

-  Vi har hatt gode og fruktbare forhandlinger gjennom helgen. Forhandlingene endte med en løsning begge partene aksepterte natt til mandag, sier Riksmekler Mats Wilhelm Ruland.

Partene skal innen 1. februar 2022, gjennom partsarbeid, søke å avklare mest mulig av de faglig uavklarte spørsmålene som er reist i årets forhandlingsprosesser. Partene skal i dette arbeidet bistås av nøytral og uavhengig ekspertise oppnevnt av Riksmekleren. Avtalen om permanent tjenestepensjonsordning tas inn i overenskomsten (b-delene) på virksomhetene.

Streiken har vært langvarig, og svært krevende for involverte parter. Partene er derfor enige om at det umiddelbart etter streikens avslutning bør gjennomføres møter mellom de lokale parter for å reetablere gode relasjoner.

Meklers-moetebok-spekter1-2021.pdf

Tema
Streik
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?