LO har tatt tvisten om forståelsen av tilpasningsavtalen i NAV til Arbeidsretten
Foto
Rosa Johnsen / Inventas

Tvist om medbestemmelse i NAV opp for Arbeidsretten

En tvist om forståelsen av tilpasningsavtalen i NAV skal opp i Arbeidsretten 14.-16. desember etter at partene i NAV Troms og NAV Finnmark gikk inn for å redusere antall arenaer for medbestemmelse etter sammenslåingen i 2020. Det er kun partene på virksomhetsnivå som kan inngå tilpasningsavtaler, og NTL mener derfor dette er tariffstridig. Ingen kan organisere seg bort fra medbestemmelse i staten.

Les også: Om saken på Arbeidsretten sine sider

Last ned: Sluttinnleggene fra LO og regjeringsadvokaten til Arbeidsretten

Saken dreier seg om forståelsen av tilpasningsavtalen i NAV. Tilpasningsavtaler inngås på virksomhetsnivå for å regulere hvordan medbestemmelse etter Hovedavtalen i staten skal tas ut i den enkelte virksomhet, og er hjemlet i Hovedavtalens §§ 7 og 9.

Tilpasningsavtalen er altså et uttrykk for at ulike statlige virksomheter har sine særtrekk og særskilte organisasjonsformer som betinger tilpasning til «lokale» forhold som kjennetegner den enkelte virksomheten. Vi kan si at Hovedavtalen er kompasset, mens tilpasningsavtalene er kartet som gjengir hvordan medbestemmelsen skal praktiseres med utgangspunkt i den enkelte virksomhets oppbygning, funksjon og lokalisering.

Det er kun partene på virksomhetsnivå som kan inngå tilpasningsavtaler som skal regulere medbestemmelsen og partsforholdet i hele virksomheten. NTL og NTL NAV mener organiseringen av medbestemmelse i NAV Troms og NAV Finnmark bryter med dette.

Tvisten i NAV oppstod i kjølvannet av fylkessammenslåingene fra 01.01.20, men startet tilbake i 2018. NAVs fylkesnivå i de nordligste fylkene Troms og Finnmark forberedte sammenslåing til ett fylkesledd for Troms og Finnmark. I den sammenhengen reduserte arbeidsgiver antall formelle arenaer for medbestemmelse, i NAV kalles disse MBA (MedBestemmelsesApparat). Årsaken til dette var at de lokale parter på fylkesnivå ble enige om en organisering hvor Arbeidslivssentrene (ALS) og Arbeidsrådgivning (ARK) på fylkesnivå ble underlagt andre fagområder som underliggende seksjoner og dermed reduserte arbeidsgiver formelt medbestemmelsesforum, MBA, på disse nivåene.

NTL NAV og NTL mener organiseringen av medbestemmelsesapparatet i Troms og Finnmark er tariffstridig, siden den bryter med føringene som ligger i tilpasningsavtalen for NAV og en inngått protokoll fra 2017. Lokale parter kan ikke inngå avtaler om organisering som setter kartet over medbestemmelse i virksomheten til side. Kun partene på virksomhetsnivå kan avtale former for organisering av medbestemmelse i virksomheten. En avtalestridig organisering av medbestemmelsesapparatet er også i strid med formålsbestemmelsene i Hovedavtalen i staten, § 1, hvor det blant annet fremgår at medbestemmelse skal utøves på alle nivåer.

sluttinnlegg-Arbeidsretten-desember-2021.pdf

Tema
Medbestemmelse
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?