NTLs arbeid er som et gigantisk puslespill der alle må bidra
Foto
Rosa Johnsen / Inventas

NTLs strategiplan

NTL har en strategisk plan som hele organisasjonen kan ta i bruk for å prioritere arbeidet fremover. I planen finner dere tiltak og aktiviteter som kan bidra til NTLs arbeid. Planen er vedtatt av NTLs landsstyre.

Last ned: Strategiplan 2024

Planen peker på tre hovedområder vi skal jobbe med:

  • Organisasjonsbygging
  • Tariff
  • Tillitsreform

Landsforeninger, foreninger og avdelinger har foretatt viktige prioriteringer på årsmøter og representantskap. I tillegg håper vi NTLs strategiplan kan være et nyttig verktøy i det viktige arbeidet NTLs tillitsvalgte gjør på arbeidsplassene.

 

Tidligere strategiplaner

Strategiplan 2023

Strategiplan 2022

Strategiplan 2021

 

--------------

strategiplan2021.pdf

Strategiplan 2023.pdf

Strategiplan-NTL-2022.pdf

Tema
NTLs organisasjon
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?