NTLs arbeid er som et gigantisk puslespill der alle må bidra
Foto
Rosa Johnsen / Inventas

NTLs strategiplan

NTL har en strategisk plan som hele organisasjonen kan ta i bruk for å prioritere arbeidet fremover. I planen finner dere tiltak og aktiviteter som kan bidra til NTLs arbeid. Planen ble vedtatt av NTLs landsstyre i februar.

Last ned: Strategiplan 2023

 

Vi legger bak oss et hektisk NTL-år med landsmøte i november, NTLs 75-års jubileum 1. november og LO-kongressen i mai. I 2023 skal vi starte arbeidet med ambisjonene for den påbegynte 4-årsperioden med utgangspunkt i NTLs prinsipp- og handlingsprogram.

Planen peker på fire hovedområder vi skal jobbe med:

  • Lønn og arbeidsliv
  • Organisering og opplæring
  • Samfunnspolitisk påvirkning
  • Miljø og klima

 

Landsforeninger, foreninger og avdelinger har foretatt viktige prioriteringer på årsmøter og representantskap. I tillegg håper vi NTLs strategiplan kan være et nyttig verktøy i det viktige arbeidet NTLs tillitsvalgte gjør på arbeidsplassene.

 

Tidligere strategiplaner

Strategiplan 2022

Strategiplan 2021

 

--------------

strategiplan2021.pdf

Strategiplan 2023.pdf

Strategiplan-NTL-2022.pdf

Tema
NTLs organisasjon
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?