NTLs arbeid er som et gigantisk puslespill der alle må bidra
Foto
Rosa Johnsen / Inventas

NTLs strategiplan

NTL har en strategisk plan som hele organisasjonen kan ta i bruk for å prioritere arbeidet fremover. I planen finner dere tiltak og aktiviteter som kan bidra til NTLs arbeid. Planen ble vedtatt av NTLs landsstyre i oktober.

Last ned: Strategiplan 2022

Mye skal skje i 2022. På sentralt nivå skal vi planlegge og gjennomføre NTLs landsmøte i november i tillegg til at den utsatte LO-kongressen avholdes i mai og vi selvfølgelig skal gjennomføre mange aktiviteter, hovedtariffoppgjør og flere andre forhandlinger. 2022 er også en viktig milepæl i forbundets historie, vi fyller 75 år den 1. november, og det skal markeres.

Men hva vil dere i NTL gjøre lokalt på deres arbeidsplass i år? Hva vil dere prioritere og hvordan vil dere skape aktivitet?

NTLs strategiplan er ment å være et verktøy dere kan ta i bruk for å prioritere arbeidet fremover. Planen ble vedtatt for første gang av NTLs landsstyre i februar 2020, og inneholder mål og tiltak for hele landsmøteperioden. Strategiplanen ble revidert og oppdatert for 2022 av landsstyret høsten 2021.

 

Tidligere strategiplaner

Strategiplan 2021

 

--------------

strategiplan2021.pdf

Strategiplan-NTL-2022.pdf

Tema
NTLs organisasjon
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?