NTL-leder Kjersti Barsok etterlyser langsiktige tiltak for stabilitet i energiforsyningen.
Foto
Ole Palmstrøm / NTL-magasinet

Strømprisene vil bli tema i tariffoppgjøret

NTL-lederen mener dagens strømpriser viser at det er behov for tiltak på både kort og lang sikt. Vi er glade for at regjeringen har iverksatt kortsiktige løsninger både for de mest utsatte og for det bredere laget av innbyggere, men mener vi på lengre sikt må sikre mer stabilitet i energiforsyningen i Norge.

NTL støtter LO-lederens krav om nye tiltakspakker. Disse tiltakene vil imidlertid ikke endre på den uforutsigbare og markedsstyrte tilgangen og prisen på kraft i Norge.

NTL stiller seg også bak LO-lederens krav om at mandatet til Energikommisjonen må omfatte en helhetlig gjennomgang av kraftmarkedet. Vi trenger mer stabilitet i energiforsyningen i Norge. Det kan ikke eksporters kraft på bekostning av forsyningssikkerheten og en viss forutsigbarhet for pris. De høye strømprisene vi har i vinter setter arbeidsplasser i fare og gir urimelig høye ekstrautgifter for husholdningene.

NTL mener at naturressursene og infrastrukturen må eies og forvaltes av det offentlige, strøm er et grunnleggende behov for både innbyggere og industri, og staten må sikre forutsetninger for at det grønne skiftet kan realiseres.

Tema
Lønnsoppgjør
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?