Er du tillitsvalgt ved et forskningsinstitutt eller i en annen Abelia-organisert virksomhet? Bli med på tariffkonferansen!
Foto
Rosa Johnsen / Inventas

Tariffkonferanse for Abelia-virksomheter

Torsdag 19. mai arrangerer NTL og NTL Forskningsinstitutter tariffkonferanse for tillitsvalgte i Abelia-organiserte virksomheter på Radisson Bryggen i Bergen. Dagen etter er det nettverkssamling for alle tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter.

Last ned: invitasjon til tariffkonferanse og nettverkssamling

Nettverkssamlingen er for alle i landsforeningen mens tariffkonferansen har tema som bare berører Abelia (de som kommer fra andre tariffområder er velkommen til å delta de også). Tariffkonferansen er også for de berørte organisasjonsledd som er utenfor vår landsforening, de som er interessert er velkommen til å delta på vår nettverkssamling.

Tariffkonferansen danner grunnlag for forhandlingene på de ulike virksomhetene. Det vil bli gjennomgått bakgrunnsdata for oppgjøret og hva en kan forvente å kunne oppnå gjennom forhandlingene. Det vil også bli satt av tid til å diskutere overenskomsten mellom NTL og Abelia og forhandlingene som skal foregå i oktober

Program og tema for nettverkssamlingen vil bli tilsendt i god tid før konferansen.

I tillegg til faglig påfyll er noe av hensikten med disse årlige samlingene å knytte kontakter mellom landsforening og avdeling og mellom avdelingene.

Målgruppen er tillitsvalgte og medlemmer på virksomhetene. Medlemmer uten tillitsverv og flere deltakere fra hver virksomhet kan melde seg på, men vi må gjøre en prioritering dersom det blir mange påmeldte.

Vi legger stor vekt på det sosiale aspektet slik at de som er nye, og ikke er så kjent med andre i landsforeningen skal få muligheten til å treffes i uformelle omgivelser. Vi oppfordrer alle som har muligheten til å delta på middagen og det sosiale på kvelden. De som ønsker overnatting oppgir det ved påmelding, vi har forhåndsbestilt rom til alle.

Konferansen og reise- og oppholdsutgifter betales av NTL Forskningsinstitutter.

Informasjon om bestilling av flybilletter sendes ut etter påmeldingsfristen.

Påmeldingsfrist er torsdag 7 april 2022.

Påmelding sendes til: May.Ditlevsen@sintef.no eller tlf. 98243449.

Har du spørsmål, kontakt forbundssekretær i NTL Pål Kjærstad på pk@ntl.no

tariffkonferanse-nettverkssamling-2022.pdf

Tema
Lønnsoppgjør
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?