NTL-leder Kjersti Barsok går inn i tariffoppgjøret med et krav om å sikre reallønnsvekst

Krav om reallønnsvekst

-Tallene fra inntektsoppgjørene i 2021 viser reallønnsnedgang. Vi går inn i oppgjøret med krav om at tariffoppgjøret må sikre reallønnsvekst. Og det er ingen tvil om at vi mener vi sikrer hele laget best gjennom sentrale kronetillegg, sier NTL-leder Kjersti Barsok.

Tallene fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) som ble lagt fram i dag viser at de fleste ansatte fikk mindre å rutte med i fjor. I Staten holdt partene seg til den økonomiske rammen som ble avtalt. Vi ser nå at det har endt med reallønnsnedgang for de aller fleste gruppene og at statsansatte har tapt kjøpekraft sammenlignet med andre grupper. Det er ikke bra når noen grupper ikke forholder seg til frontfagsmodellen og stikker av lønnsmessig. Vi har bl.a. store utfordringer med galopperende lederlønninger innenfor flere av våre områder. Samtidig er det positivt å lese at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn ble redusert fra 2020 til 2021. Vi venter spent på å få vite mer om utviklinga i våre områder før vårens forhandlinger. 

Skal vi lykkes med å sikre reallønnsvekst så må lønnsveksten være høyere enn prisveksten. Foreløpig anslår TBU en prisvekst på 2,6 prosent. Vi avventer det endelige anslaget på prisvekst fra TBU som kommer 10. mars og en begrunnelse for det endelige anslaget. Et godt resultat i vårens oppgjør er avhengig av at det er et troverdig anslag på prisvekst og at frontfaget forhandler fram ei realistisk ramme.

TBU viser, som sjefsøkonom Roger Bjørnstad i LO sier til Frifagbevegelse.no , at lønnsevnen i mange bedrifter i privat sektor er høyere enn det arbeidsgiverne har hevdet. Det har konsekvenser for oss i offentlig sektor, og det har vi med oss inn i oppgjøret. 

NTL-Tariffpolitisk uttalelse 2022

Foreløpig rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene

Tema
Lønnsoppgjør
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?