Fredrik Oftebro

Fortsatt uavklart om kulturpensjon

Partene har ikke kommet til enighet om varig pensjonsordning i kultursektoren. Nå starter LO Stat og Spekter frivillig mekling for medlemmer i Fagforbundet, NTL og Creo. 

Meklingsfristen er 10. mai ved midnatt. - Vi i LO Stat er enig med Spekter om å utrede mulighetsrommet, for om mulig unngå en ny opprivende streik i kultursektoren, sier Fredrik Oftebro, nestleder i NTL.

Tema
Lønnsoppgjør
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?