Løsning i pensjonssakeni kultursektoren

– Vi har sikret våre medlemmer en livsvarig og kjønnsnøytral pensjon, som er det vi har kjempet for i 8 år, sier Fredrik Oftebro, nestleder i NTL.

 NTL har siden 2016 forhandlet om en varig pensjonsordning for våre medlemmer i orkester-, teater- og opera sektoren. LO Stat og Spekter kom ikke til enighet i de avsluttende, sentrale forhandlingene i årets oppgjør, men partene ble enige om å gå inn i en frivillig mekling for å utrede mulighetsrommet, og om mulig unngå en ny opprivende streik i kultursektoren. Det greide vi etter tre døgn.

-Vi har fått gjennomslag for vårt krav, og har nå sikret våre medlemmer ved disse institusjonene en god pensjonsordning. Alle NTLs medlemmer har fått en livsvarig og kjønnsnøytral pensjon – som er det vi har kjempet for i 8 år, sier Oftebro.

Løsningen ble at det fra 1. april innføres en pensjonsordning etter Lov om tjenestepensjon (hybridpensjon) for alle NTLs og Creos medlemmer. Samtidig videreføres den midlertidige innskuddsordningen som en valgfri ordning. Hybriden vil være standardløsningen for våre medlemmer, men man kan aktivt velge en innskuddsordning som alternativ. Ordningene har noen ulike egenskaper, men er ellers likeverdige, noe loven krever hvis en virksomhet skal ha parallelle ordninger.

– At våre medlemmer har fått en livsvarig og kjønnsnøytral hybridpensjon er utrolig viktig, sier Oftebro. 

«Kvinner skal ikke straffes for å leve lenger enn menn» var budskapet på streikeplakatene i høst. Likestillingsproblematikken ved en innskuddsordning var en av hovedgrunnene til at NTL måtte ta den 52 dager lange konflikten. Vi kunne ikke akseptere en pensjonsordning der kvinner kom dårligere ut enn menn.

– At vi nå har sikret en likestilt pensjonsordning for våre medlemmer er helt avgjørende. Ingen ønsket en streik i høst, men enkelte kamper må kjempes for at vi skal ha det arbeidslivet vi ønsker, og denne var verdt det, sier Oftebro. 

Løsningen innebærer at vi også har blitt enige om lønnsoppgjøret for alle våre medlemmer i disse virksomhetene. Les mer om dette i Riksmeklers møtebok.

Riksmeklers møtebok_kultur_05.05.22.pdf

Tema
Lønnsoppgjør
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?