Det er på tide å finne fram streikevestene igjen! Her fra fjorårets streik i kultursektoren.
Foto
NTL

Forberedelser til en eventuell streik i staten

9. mai offentliggjorde LO Stat områdevarselet for en eventuell streik i staten, der du finner hvilke virksomheter som kan bli tatt ut i streik med mindre partene kommer til enighet innen meklingsfristen 23. mai. I denne saken finner du også protokoller fra forhandlingene mellom KDD og hovedsammenslutningene om dispensasjoner for lønnsmedarbeidere og prinsippielle spørsmål ved streikegjennomføringen.

Områdevarsel
Områdevarselet viser hvilke virksomheter som er omfattet av LO Stats streikeuttak. Noen av disse vil bli tatt ut allerede i førsteuttaket, som vil bli iverksatt fra morgen 24. mai hvis ikke partene kommer til enighet.

 

Protokoller om dispensasjoner og andre prinsipielle spørsmål
LO Stat og de andre hovedsammenslutningene i staten har forhandlet med Kommunal- og distriktsdepartementet og kommet til enighet om dispensasjoner for enkelte grupper knyttet til lønnsutbetaling, og om andre prinsipielle spørsmål knyttet til en eventuell streik.

Last ned: Protokoller og følgebrev fra forhandlingene

 

Mer om forberedelser til streik finner du på streikesidene på NTLs medlemsnett (krever at du logger inn)

Protokoller-streikeberedskap-2022.pdf

Tema
Lønnsoppgjør
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?