En fornøyd Dag Agledal, som ledet forhandlingene for NTL.
Foto
NTL

Lønnsoppgjøret i studentsamskipnadene

Tirsdag morgen ble NTL og Virke enige i lønnsoppgjøret for studentsamskipnadene. -Jeg er fornøyd med at vi kom i mål etter svært tunge og vanskelige forhandlinger, sier Dag Agledal, forhandlingsleder for NTL.

Resultatet ble at lønnstilleggene fordeles i lokale forhandlinger, mens tariffavtalen styrkes med noen tekstendringer og en økning av noen ubekvemmelighetstillegg.

Det er enighet om et partsarbeid som det skal redegjøres for på en ny samarbeidskonferanse før 1. mars 2023. Arbeidet skal være ferdig innen 1. november og kan danne grunnlag for forhandlingene i 2024.

Protokoll-studentsamskipnader-NTL-Virke-2022.pdf

Tema
Lønnsoppgjør
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?