Uttalelsene er tidsaktuelle politiske dokumenter fra landsmøtet.
Foto
Rosa Johnsen / Inventas

Uttalelser fra landsmøtet

Landsmøtet i NTL vedtar en rekke uttalelser om aktuelle saker. Her finner du uttalelsene som ble vedtatt på landsmøtet i 2022.

Privatiseringen av statlige IT-løsninger må opphøre, opprett statsskyen nå!

Bedre tariffpolitikk i staten – regjeringens ansvar

Styrking av den norske samfunnsmodellen

Grønn og rettferdig omstilling for en sterkere velferdsstat

Få fart på tillitsreformen

Skaper vi menneskeverd skaper vi fred

 

 

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------

Lm_uttalelse_Privatiseringen av statlige IT-løsninger må opphøre, opprett statsskyen nå!.pdf

Lm_uttalelse_styrking av den norske samfunnsmodellen.pdf

Lm_uttalelse_Få fart på tillitsreformen!.pdf

Lm_uttalelse_Bedre tariffpolitikk i staten – regjeringens ansvar.pdf

Lm_uttalelse_Skaper vi menneskeverd, skaper vi fred!.pdf

Lm_uttalelse_Grønn og rettferdig omstilling for en sterkere velferdsstat.pdf

Tema
Landsmøte 2022
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?