Bli med på forberedelsene til tariffoppgjøret 2024
Foto
Rosa Johnsen / Inventas

LO Stats tariffkonferanser 2024

LO Stat arrangerer tariffkonferanser som forberedelse til tariffoppgjøret 2024. Sjekk her når de kommer til et sted nær deg!

Staten

Som et ledd i forberedelsene til hovedtariffoppgjøret 2024 vil LO Stat arrangere tariffkonferanser i januar/februar 2024. Konferansene vil avholdes som syv dagskonferanser på følgende steder og dager:

 

Kristiansand 16. januar

Bergen 17. januar

Tromsø 18. januar

Oslo 18. januar

Bodø 22. januar

Trondheim 25. januar

Tønsberg 1. februar

 

Målgruppe

Tillitsvalgte som er involvert i lokale forhandlinger og representanter fra forbundene sentralt. Deltakerne inviteres til debatt om hovedtariffoppgjøret 2024 i staten, samt at det vil bli gitt orientering om aktuelle temaer i tariffområdet.

 

Påmelding

Påmelding innen 1. desember 2023 via LO Stat sine nettsider. Dersom det blir stor påmelding, vil det bli satt tak på antall deltakere fra hvert forbund.

 

Tjenestefri, reise og opphold

Hovedavtalen i staten §§ 38 hjemler rett til tjenestefri med lønn for deltakelse på konferansene. LO Stat dekker kostnader til reiseutgifter, materiell og opphold, inkludert måltider, for tillitsvalgte som er involvert i lokale forhandlinger.  Reisebestillingsskjema sendes ut elektronisk til den enkelte deltaker.

 

Rammeprogram for konferansene
Innledning, gjennomgang og debatt om grunnlaget for tariffrevisjonen i staten 2024

Tariffpolitisk innledning
- Sentrale og lokale bestemmelser i HTA
- Fellesbestemmelsene
- Debatt og oppsummering av debatt

Lunsj

Økonomisk innledning til hovedtariffoppgjøret 2024 Grunnlag til diskusjonen:
- Elementer i lønnssystemet, tidligere oppgjør og utvikling
- Konsekvenser av ulike avtaler
- Generelle tillegg, justeringer og lokale forhandlinger
- Debatt/gruppearbeid og oppsummering

Kontaktpersoner
Ved spørsmål om den enkelte konferanse:
Kristiansand: odd.henriksen@lostat.no
Bergen: merethe.engstrom@lostat.no
Tromsø: anne.birgit.nilsen@lostat.no
Oslo: arild.kjempekjenn@lostat.no
Bodø: ann-kristin.moldjord@lostat.no
Trondheim:eric.berget@lostat.no eller lars.borseth@lostat.no
Tønsberg: vidar.larsen@lostat.no

Spekter

For Spekter-området vil det bli avholdt to dagskonferanser. Én for sykehusområdene og én for de øvrige overenskomstområdene. Disse vil bli avholdt som hybridmøter i mars 2024. Mer info kommer.

Tema
Lønnsoppgjør
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?