Statsbudsjett 2024: Tydeligere prioriteringer, men nødvendig med mer omfordeling

Statsbudsjettforslaget legges fram i ei krevende tid hvor dyrtida påvirker hverdagen til de aller fleste av oss.

-Regjeringens budsjettforslag har tydelige hovedprioriteringer, men vi håper behandlingen i Stortinget gir budsjettet en enda klarere sosial og omfordelende profil, sier NTL leder Kjersti Barsok.

På viktige områder styrker regjeringen saksbehandlerkapasiteten i staten. Det er viktig for at ikke staten skal bli en flaskehals for eksempel på veien videre i det grønne skiftet. Men også i år etterlyser vi en satsing på Arbeidstilsynet. Dette må på plass om regjeringen skal følge opp Hurdalsplattformen. 

NTL er fornøyd med at ungdomsgarantien nå følges opp med økte midler, men at regjeringen nå foreslår arbeidsorientert uføretrygd for unge er vi sterkt kritiske til. Dette er noe både NTL og LO tidligere har gått imot fordi det kan skape et a- og b-lag i arbeidslivet. De foreslåtte bevilgningene på 82,5 mill. bør heller gå til andre deler av NAVs arbeid for unge som står utenfor arbeidslivet. 

Regjeringen varsler fortsatt arbeid med tillitsreformen. Vi venter spent på tydelige signaler til virksomhetene i tildelingsbrevene framover.

Nå skal vi lese budsjettforslaget nøye og gi våre synspunkter til de ulike komiteene på Stortinget.

Tema
Statsbudsjettet
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?