Det er vår og tid for forhandlinger igjen!
Foto
Rosa Johnsen / Inventas

Lønnsoppgjøret 2024

Lønnsoppgjøret 2024 er hovedoppgjør og de aller fleste tariffavtalene skal forhandles på nytt. LOs representantskap skal i februar bestemme om forbundene skal møte motpartene til forhandling sammen (samordnet oppgjør) eller hver for seg (forbundsvist oppgjør).

 

Last ned: NTLs tariffpolitiske uttalelse for 2024

Staten
Endte med meklingsløsning 24. mai. Resultatet er til uravstemning med frist 13. juni.
Sjekk ut: forhandlingssystemet i staten - steg for steg

Spekter
A-delen: Les om resultatet her.

Når disse forhandlingene er ferdigstilt blir det virksomhetsvise forhandlinger om de lokale B-delsavtalene.

Tariffkonferanse arrangert av LO Stat 13. mars (studio LO Media, Teams)
Tariffkonferanse arrangert av NTL 11. april (studio LO Media, Teams)

 

Sjekk ut: forhandlingssystemet i Spekter - steg for steg

 

Virke: studentsamskipnader
Endte med enighet 23. mai. Les om resultatet her.

Virke HUK
Forhandlinger i avtalene som følger KS-avtalen: 17. - 19. juni

Forhandlinger i avtalene som følger statens avtaler: 11.-13. september (som følge av mekling og streik i statsoppgjøret).

Tariffkonferanse 20. juni (Teams)


NHO Abelia
Forhandlinger med Abelia om overenskomsten for forskningsinstitutter, m.fl.: 15. - 16. oktober.
Tariffkonferanse 22. mai (Trondheim)

Tema
Lønnsoppgjør
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?