Det er vår og tid for forhandlinger igjen!
Foto
Rosa Johnsen / Inventas

Lønnsoppgjøret 2024

Lønnsoppgjøret 2024 er hovedoppgjør og de aller fleste tariffavtalene skal forhandles på nytt. LOs representantskap skal i februar bestemme om forbundene skal møte motpartene til forhandling sammen (samordnet oppgjør) eller hver for seg (forbundsvist oppgjør).

 

Last ned: NTLs tariffpolitiske uttalelse for 2024

Staten
Forhandlingsfristen i staten er som vanlig 30. april.

 

Spekter
Forhandlingene om A-delen er berammet til 9. april, med 10. april som reservedag. Når disse forhandlingene er ferdigstilt blir det virksomhetsvise forhandlinger om de lokale B-delsavtalene.

 

Virke
Forhandlinger om landsoverenskomsten for studentsamskipnader: 22.-23. mai
Forhandlinger i Virke HUK: 17. - 19. juni (eller 17.-19. september dersom streik eller noe annet forsinker oppgjørene i offentlig sektor).


NHO
Forhandlinger med Abelia om overenskomsten for forskningsinstitutter, m.fl.: oktober eller november (dato kommer).

Tema
Lønnsoppgjør
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?