Lønnsgarantiordningen

Lønnsgarantiordningen innebærer at staten dekker bl.a. forfalt lønn, feriepenger og annet vederlag i arbeidsforhold som ikke blir utbetalt på grunn av konkurs hos arbeidsgiver.

Det er bare relativt "ferske" lønn- og feriepengekrav som dekkes. Lønn og feriepenger som skulle vært utbetalt mer enn 4 måneder før begjæring om konkurs er kommet inn til retten, faller i utgangspunktet utenfor ordningen. Feriepenger opptjent inntil 24 måneder før fristen er likevel alltid omfattet av ordningen.

Veiledning-lonnsgarantiordningen.pdf

Tema
Hjelp i arbeidsforholdet
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?