Yrkesetikk

Mange virksomheter og bransjer har etiske retningslinjer som gjelder for dem som jobber innenfor området. Det varierer hvilken formell status retningslinjene har, men du bør sette deg inn i de retningslinjene som gjelder der du jobber. 

Etiske retningslinjer for statstjenesten
I staten gjelder egne etiske retningslinjer som blant annet skal bidra til befolkningens tillit til forvaltningen.
Les mer om retningslinjene på regjeringens nettsider.

 

Etiske retningslinjer for bibliotekansatte
NTL og de andre fagforeningene som organiserer ved biblioteker i Norge samarbeider om et sett etiske retningslinjer som skal virke bevisstgjørende og samlende i situasjoner hvor en står overfor vanskelige verdivalg og dilemmaer.

Last ned: Etiske retningslinjer for bibliotekansatte

 

Yrkesetiske-retningslinjer-bibliotek.pdf

Tema
På arbeidsplassen
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?