Foto
NTL

Slik vil en streik i staten ramme Norge

I forrige uke varslet LO Stat at over 4200 LO-medlemmer i staten vil tas ut i streik dersom meklingen i hovedoppgjøret ikke fører fram. I det første uttaket vil nærmere 1100 statsansatte i Oslo tas ut.

I dag leverte LO Stat navnelistene over ansatte som vil tas ut i første runde av en eventuell streik i staten. Dette gjelder 1097 ansatte i Oslo, blant annet Universitetet i Oslo og OsloMet. 1067 av de som tas ut er medlemmer i Norsk Tjenestemannslag (NTL), som er det største LO-forbundet i staten.

En eventuell streik begynner midt i eksamensperioden, og både undervisning, eksamen og sensur vil bli påvirket.

På de fagområdene som er omfattet av det første streikeuttaket, vil vitenskapelige ansatte, ingeniører, renholdere og administrasjon bli tatt ut i streik. Alle oppgavene deres er avgjørende for at undervisning og forskning skal kunne gjennomføres.

Klare til å ta kampen

NTL forventer at staten tar ansvar for at alle sine ansatte skal ha et rettferdig lønnssystem.

– Hvis staten prøver å tvinge på oss en avtale som svekker muligheten for generelle lønnstillegg til alle i staten, er medlemmene våre klare til å ta kampen. Vi trenger å ivareta alle med lang utdanning, ikke bare noen få, sier Natalia Zubillaga, leder for NTL UiO.

Også ansatte i departementer og direktorater står klare til å legge ned arbeidet hvis ikke staten er villige til å sikre de fremtidige lønnsvilkårene deres. Staten har allerede et lønnssystem med langt større muligheter for differensiering enn mange andre sektorer, og mulighet til å gi lønnsøkning til de som er vanskelige å beholde i et arbeidsmarked med mye konkurranse.

– Vi står fast på kravet om at alle statsansatte må være sikra lønnsvekst også i framtiden. Det trenger vi alle, selv om vi har grei lønn og høy utdanning, sier Malin Tvedt Hogstad, leder for NTL i Direktoratet for statlig økonomistyring (DFØ).

Meklingen har frist ved midnatt 23. mai. Hvis meklingen ikke fører fram, vil en eventuell streik begynne 24. mai klokka 06.00.

Tema
Lønnsoppgjør
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?