Lønn og avtaler i Spekter

Spekterområdet omfatter virksomheter som er skilt ut fra statsforvaltningen, har sterk statlig tilknytning eller har statlig finansiering.

Sjekk ut: forhandlingssystemet i Spekter - steg for steg

 

Tariffstrukturen i Spekter består av Hovedavtalen samt en overenskomst i to deler; A-del og B-del.

Hovedavtalen og overenskomstens A-del forhandles mellom de sentrale parter (LO Stat og Spekter) og gjelder alle Spekters medlemsvirksomheter.

Overenskomstens B-del forhandles mellom forbund og den enkelte virksomhet og inneholder lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet.

Arbeidsgiverforeningen Spekter er norges tredje største arbeidsgiverforening og ble stiftet i 1993 for virksomheter med offentlig tilknytning. 

Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?