Stipendordninger

Som NTL-medlem kan du søke utdanningsstipend til kursavgift, bøker og materiell i et av fondene våre!

Som NTL-medlem er du tilknyttet ett av tre fond, og det er hvor du jobber og hvilket tariffområde du er omfattet av som bestemmer hvilket fond som gjelder for deg. Felles for fondene er at de dekker kurs-/semester-/eksamensavgift, bøker og materiell. Noen av fondene dekker også reise og opphold og tapt arbeidsfortjeneste på visse vilkår.

De fleste medlemmene i NTL er omfattet av LO Stats utdanningsfond, men vi har også medlemmer som er omfattet Virkes OU-fond tjenesteytende og LOs utdanningsfond.

Slik finner du ut hvilket fond du kan søke i

1) LO Stats utdanningsfond

Jobber du i Staten eller i en virksomhet som er organisert i arbeidsgiverforeningen Spekter? Da er det LO stats utdanningsfond som gjelder for deg.

Du finner nærmere opplysninger om dette fondet på LO Stats utdanningsfond sine nettsider

2) Virke OU-fond Tjenesteytende

Jobber du for arbeidsgivere som er organisert i Virke-HUK (bortsett fra student-barnehagene)? Da er det Virke OU-fond Tjenesteytende som gjelder for deg.Du finner nærmere opplysninger om dette fondet på Virke OU-fond Tjenesteytende sine nettsider

3) LOs utdanningsfond

LOs utdanningsfond gjelder for dem som jobber for
- virksomheter som er medlem av NHO
- studentbarnehagene i Virke
- studentsamskipnadene i Virke
- arbeidsgivere som har inngått tariffavtale direkte med NTL

Du finner mer info om dette fondet på LOs utdanningsfond sine nettsider

Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?