Gratis kurs og kompetanse

NTL arrangerer kurs og konferanser om arbeidsliv og arbeidslivspolitikk. Og best av alt: kurs, reise og opphold er gratis for NTL-medlemmer!

Finn kurs i NTLs kurskalender

 

Bli med på gratis NTL-kurs

I NTL er kunnskapen gratis! Som NTL-medlem kan du delta på kurs i regi av forbundet sentralt, i ditt eget organisasjonsledd eller i regi av LO Stat, AOF eller andre vi samarbeider med.

NTL avholder en rekke kurs for våre medlemmer og tillitsvalgte, både ukekurs, kortkurs og dagskurs. Kursene i regi av NTL sentralt foregår som regel på Sørmarka Kurs- og konferansesenter i Nordre Follo kommune, ca 20 minutter sør for Oslo. Organisasjonsleddene arrangerer kurs over hele landet.

Les mer om bestilling av reise og opphold

Les mer om praktiske ting ifm kursdeltagelse

Hvordan melde seg på og av NTL-kurs

 

Er du tillitsvalgt? Arrangér kurs i NTL-organisasjonsleddet ditt!

Mange organisasjonsledd i NTL arrangerer egne kurs, og hoveddelen av vår kursvirksomhet dermed foregår lokalt. NTL oppfordrer organisasjonsleddene til å søke støtte fra OU-midlene og vårt eget Aktivitetsfond.

Når du arrangerer kurs kan du bruke NTLs kursportal, med påmeldingsskjema, kurskalender, kommunikasjon med deltagerne og rapporteringssystem.

Les mer om å arrangere kurs og å søke støtte til dette

 

Webinarer
NTL arrangerer også åpne webinarer. Disse blir annonsert som nyhetssak (nederst på forsiden av ntl.no) eller lagt ut som arrangement på vår facebookside.

Opptak fra NTL-webinarer

 

Kurs i regi av LO Stat
LO Stat arrangerer en rekke kurs for medlemmer og tillitsvalgte i staten og Spekter-området.

Les mer på LO Stat sine kursnettsider

 

Kurs i regi av AOF
AOF er LOs samarbeidspartner når det gjelder utdanning av tillitsvalgte. De tilbyr kurs på en rekke områder, samt toppskoleringen, som er et tilbud til dem som har gjennomført grunnopplæringen i eget forbund, og som ønsker et bedre grunnlag for å kunne utføre sine oppgaver som tillitsvalgte. Gjennom denne utdanningen vil du møte tillitsvalgte fra alle LOs forbund.

AOF sine nettsider

Les mer om AOFs toppskolering for tillitsvalgte

 

Vilkår
Kurs, reise og opphold er gratis for NTL-medlemmer. Permisjonsrettighetene til deltagelse på kurs for statstilsatte er regulert gjennom Hovedavtalen i Staten, § 39 / § 40, eller tilsvarende bestemmelser innen Virke, Spekter og andre avtaleområder. NTL er medlem av studieforbundet AOF Norge.

Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?