Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen kontrollerer at NTLs vedtekter følges ved behandlingen av saker i landsmøtet og landsstyret.

Øystein Nesje

Øystein Nesje

93084686

Merete Fagerbekk

Merete Fagerbekk

95741206

John-Arne Birkeland

John-Arne Birkeland

90959274

Tor Atle Sporsheim

Tor Atle Sporsheim

93037754

Hilde Larsen

Hilde Larsen

92660449

Forhandlingsavdelingen Overenskomstgruppa. Har ansvar for Studentsamskipnadene (Virke og Spekter), Kulturinstitusjoner, Slottet, Norges Bank og innringerne i SSB.

Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?