Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen kontrollerer at NTLs vedtekter følges ved behandlingen av saker i landsmøtet og landsstyret.

John-Arne Birkeland

John-Arne Birkeland

90959274

Hilde Larsen

Hilde Larsen

92660449

Forhandlingsavdelingen Overenskomstgruppa. Har ansvar for Studentsamskipnadene (Virke og Spekter), Kulturinstitusjoner, Slottet, Norges Bank og innringerne i SSB.

Grethe Strømsnes

Grethe Strømsnes

41648504

Dag Agledal

Dag Agledal

92248452

Ann-Eva Arnesen Anfeltmo

Ann-Eva Arnesen Anfeltmo

45611798

Knut Røli

Knut Røli

48123223

Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?