Forbundskontoret

Forbundskontoret er forbundets sentrale sekretariat og stab. Her jobber forbundets ledelse, forbundssekretærene og de administrativt ansatte i forbundet. Forbundskontoret ligger i Oslo sentrum, fem minutters gange fra Oslo S og Bussterminalen, rett ved Youngstorget. Gateadressen er Møllergata 10, men inngangen er fra Skråninga, som er en tverrgate mellom Møllergata og Torggata.

Du når forbundskontoret på post@ntl.no og 23068400

 

           
Ledelsen          
Kjersti Barsok Leder   95230294   kjersti.barsok@ntl.no
Fredrik Thorleif Oftebro 1. nestleder   91132117   fredrik.oftebro@ntl.no
Ellen Dalen 2. nestleder   45211211   ed@ntl.no
Bente N. Holt Hovedkasserer   92413077   bnh@ntl.no
           
Administrasjonsavdelingen          
Carl Marius Michelsen Rådgiver   99010197   cmm@ntl.no
Trine E. Stabelfelt Kontorsjef       trine.stabelfelt@ntl.no
Frank Erling Otterstad IKT- og adm.-rådgiver   90617954   frank.otterstad@ntl.no
Tale Marte Dæhlen Adm.-rådgiver       tmd@ntl.no
           
Studie- og organisasjonsavdelingen         org@ntl.no
Leif E. Helland Forbundssekretær   94354147   leif.helland@ntl.no
Lone L. Jørgensen Forbundssekretær   47295294   llj@ntl.no
Sven Ivar Skodjevåg Forbundssekretær   90166539   sis@ntl.no
Hege Fjellberg Forbundssekretær   92069117   hf@ntl.no
Kristin Nordgård Seniorkonsulent   91705569   kn@ntl.no
           
Avdeling stat          
Thomas Sandvik Forbundssekretær   91867487   thomas.sandvik@ntl.no
Guro Vadstein Forbundssekretær   95255132   guro.vadstein@ntl.no
Lisa Granlund Forbundssekretær   92232521   lisa.granlund@ntl.no
Joachim Frivold Forbundssekretær   99001676   joachim.frivold@ntl.no
           
Avdeling overenskomst         ovk@ntl.no
Tove Helvik Forbundssekretær   91676544   tove.helvik@ntl.no
Dag Agledal Forbundssekretær   92248452   dag.agledal@ntl.no
Pål Kjærstad Forbundssekretær   92253706   paal.kjaerstad@ntl.no
Renate Swensen Forbundssekretær   40903409   renate.swensen@ntl.no
Iver Johnsen Forbundssekretær   91897807   ij@ntl.no
Lena Lyche Rådgiver   97675226   lena.lyche@ntl.no
           
Avdeling tilsettings- og personalsaker         post@ntl.no
Dag Ratama Forbundssekretær   91629462   dag.ratama@ntl.no
Siv Håberg Forbundssekretær   92610439   sih@ntl.no
Heidi Hoksnes Sørli Forbundssekretær   97665209   heidi.hoksnes.soerli@ntl.no
Lene Hagen Forbundssekretær   41641489   lha@ntl.no
Hennie Isaksen Forbundssekretær   99505949   hi@ntl.no
           
Samfunnsavdelingen          
Torstein Brechan Forbundssekretær   94970794   torstein.brechan@ntl.no
Ingerid Marie Utvik Forbundssekretær   97140589   ingerid.marie.utvik@ntl.no
Kirsten Helene Teige Forbundssekretær   93659442   kht@ntl.no
           
Informasjonsavdelingen         info@ntl.no
Tove Lise Granli Info.-ansvarlig   91859230   tove.lise.granli@ntl.no
Hallvard Berge Digital rådgiver   92809899   hallvard.berge@ntl.no
Tonje K. Pettersen Komm.-rådgiver   95838245   tkp@ntl.no
           
Kontingentavdelingen     23068400   kont@ntl.no
Mona Skjold Avdelingsleder        
Linda B. Hauge Seniorkonsulent        
Aino Korbi Konsulent        
Hege Gustavsen Konsulent        
Håvard Rensvold Spesialkonsulent        
Sahdia Begum Konsulent        
Morten Evenrud Konsulent        
Cecilie Frich Spesialkonsulent        
Arild Bendixen Konsulent        
Solveig Haug Konsulent        
           
Arkivavdelingen         post@ntl.no
Jens Andreas Rosenqvist Rådgiver        
Jo-Inge Henriksen Konsulent        
           
Regnskapsavdelingen         regnskap@ntl.no
Lien K. T. Tran Avdelingsleder        
Tove Hermansen Seniorkonsulent        
           
           

Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?