Forbundskontoret

Forbundskontoret er forbundets sentrale sekretariat og stab. Her jobber forbundets ledelse, forbundssekretærene og de administrativt ansatte i forbundet. Forbundskontoret ligger i Oslo sentrum, fem minutters gange fra Oslo S og Bussterminalen, rett ved Youngstorget. Gateadressen er Møllergata 10, men inngangen er fra Skråninga, som er en tverrgate mellom Møllergata og Torggata.

Du når forbundskontoret på post@ntl.no og 23068400

 

           
Ledelsen          
Kjersti Barsok Leder   95230294   kjersti.barsok@ntl.no
Ellen Dalen 1. nestleder   45211211   ellen.dalen@ntl.no
Pål Kjærstad 2. nestleder   92253706   pk@ntl.no
Elisabeth Steen Hovedkasserer   95917006   es@ntl.no
           
Administrasjonsavdelingen          
Frank Erling Otterstad IKT- og adm.-rådgiver   90617954   frank.otterstad@ntl.no
Tale Marte Dæhlen Adm.-rådgiver   90093348   tmd@ntl.no
Fredrik Oftebro Rådgiver   91132117   fredrik.oftebro@ntl.no
           
Studie- og organisasjonsavdelingen         org@ntl.no
Torgeir S. Torkjelsson Forbundssekretær   48235332   tst@ntl.no
Lone L. Jørgensen Forbundssekretær   47295294   llj@ntl.no
Sven Ivar Skodjevåg Forbundssekretær   90166539   sis@ntl.no
Marit Johanne Bjerke Forbundssekretær   99320401   mjb@ntl.no
Kristin Nordgård Seniorkonsulent   91705569   kn@ntl.no
Aleksander Dyrnes Seniorkonsulent   48110350   ad@ntl.no
           
Avdeling stat          
Guro Vadstein Forbundssekretær   95255132   guro.vadstein@ntl.no
Lisa Granlund Forbundssekretær   92232521   lisa.granlund@ntl.no
Joachim Frivold Forbundssekretær   99001676   joachim.frivold@ntl.no
Anders Hellestveit Forbundssekretær   91717271   ah@ntl.no
           
Avdeling overenskomst         ovk@ntl.no
Tove Helvik Forbundssekretær   91676544   the@ntl.no
Renate Swensen Forbundssekretær   40903409   rs@ntl.no
Iver Johnsen  Forbundssekretær   91897807   ij@ntl.no
Jan Rune Yanni Vikan Forbundssekretær   93242152   yv@ntl.no
Terje Skaarud Forbundssekretær   91544123   tsk@ntl.no
Claudia Lygre (vikar) Forbundssekretær   46807635   cl@ntl.no
Lena Lyche Rådgiver   97675226   lena.lyche@ntl.no
           
Avdeling tilsettings- og personalsaker         post@ntl.no
Dag Ratama Forbundssekretær   91629462   dag.ratama@ntl.no
Siv Håberg Forbundssekretær   92610439   sih@ntl.no
Heidi Hoksnes Sørli Forbundssekretær   97665209   hhs@ntl.no
Lene Hagen Forbundssekretær   41641489   lha@ntl.no
Hennie Isaksen Forbundssekretær   99505949   hi@ntl.no
           
Samfunnsavdelingen          
Torstein Brechan Forbundssekretær   94970794   torstein.brechan@ntl.no
Ingerid Marie Utvik Forbundssekretær   97140589   ingerid.marie.utvik@ntl.no
Kirsten Helene Teige Forbundssekretær   93659442   kht@ntl.no
Thomas Sandvik Forbundssekretær   91867487   ts@ntl.no
           
Informasjonsavdelingen         info@ntl.no
Tove Lise Granli Info.-ansvarlig   91859230   tove.lise.granli@ntl.no
Hallvard Berge Digital rådgiver        
August Tekrø Komm.Rådgiver   93007148   at@ntl.no
           
Kontingentavdelingen     23068400   kont@ntl.no
Mona Skjold Avdelingsleder        
Linda B. Hauge Seniorkonsulent        
Aino Korbi Konsulent        
Hege Gustavsen Konsulent        
Sahdia Begum I permisjon        
Morten Evenrud Konsulent        
Arild Bendixen Konsulent        
Solveig Haug Spesialkonsulent        
Fanuel Keflu Konsulent        
Endre M. Lerud Konsulent         
Lilli Chi Thoresen Konsulent        
           
Arkivavdelingen         post@ntl.no
Jens Andreas Rosenqvist Rådgiver        
Jo-Inge Henriksen Konsulent        
           
Regnskapsavdelingen         regnskap@ntl.no
Lien K. T. Tran Avdelingsleder        
Tove Hermansen Seniorkonsulent        
Marta Gradz Seniorkonsulent        

Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?