Forbundskontoret

Forbundskontoret er forbundets sentrale sekretariat og stab. Her jobber forbundets ledelse, forbundssekretærene og de administrativt ansatte i forbundet. Forbundskontoret ligger i Oslo sentrum, fem minutters gange fra Oslo S og Bussterminalen, rett ved Youngstorget. Gateadressen er Møllergata 10, men inngangen er fra Skråninga, som er en tverrgate mellom Møllergata og Torggata.

Ledelsen
Kjersti Barsok Leder 95230294 kjersti.barsok@ntl.no
Fredrik Thorleif Oftebro 1. nestleder 91132117 fredrik.oftebro@ntl.no
Ellen Dalen 2. nestleder 45211211 ed@ntl.no
Carl Marius Michelsen Hovedkasserer 99010197 cmm@ntl.no
Bente N. Holt Vikarierende hovedkasserer 92413077 bnh@ntl.no
Administrasjonsavdelingen
Anita Busch Rådgiver anita.busch@ntl.no
Trine E. Stabelfelt Kontorsjef trine.stabelfelt@ntl.no
Frank Erling Otterstad IKT- og adm.-rådgiver 90617954 frank.otterstad@ntl.no
Tale Marte Dæhlen Adm.-rådgiver tmd@ntl.no
Studie- og organisasjonsavdelingen org@ntl.no
Eddie Ingebrigtsen Forbundssekretær 91646170 eddie.ingebrigtsen@ntl.no
Lone L. Jørgensen Forbundssekretær 47295294 llj@ntl.no
Sven Ivar Skodjevåg Forbundssekretær 90166539 sis@ntl.no
Hege Fjellberg Forbundssekretær 92069117 hf@ntl.no
Kristin Nordgård Seniorkonsulent 91705569 kn@ntl.no
Avdeling stat
Thomas Sandvik Forbundssekretær 91867487 thomas.sandvik@ntl.no
Guro Vadstein Forbundssekretær 95255132 guro.vadstein@ntl.no
Leif Erling Helland Forbundssekretær 94354147 leif.helland@ntl.no
Joachim Frivold Forbundssekretær 99001676 joachim.frivold@ntl.no
Avdeling overenskomst ovk@ntl.no
Tor Erik Granum Forbundssekretær 40231282 tor.erik.granum@ntl.no
Tove Helvik Forbundssekretær 91676544 tove.helvik@ntl.no
Dag Agledal Forbundssekretær 92248452 dag.agledal@ntl.no
Pål Kjærstad Forbundssekretær 92253706 paal.kjaerstad@ntl.no
Renate Swensen Forbundssekretær 40903409 renate.swensen@ntl.no
Lena Lyche Rådgiver 97675226 lena.lyche@ntl.no
Avdeling tilsettings- og personalsaker post@ntl.no
Dag Ratama Forbundssekretær 91629462 dag.ratama@ntl.no
Lisa Granlund Forbundssekretær 92232521 lisa.granlund@ntl.no
Siv Anita Hagen Forbundssekretær 90943806 siv.anita.hagen@ntl.no
Heidi Hoksnes Sørli Forbundssekretær 97665209 heidi.hoksnes.soerli@ntl.no
Lene Hagen Forbundssekretær 41641489 lha@ntl.no
Hennie Isaksen Forbundssekretær 99505949 hi@ntl.no
Samfunnsavdelingen
Torstein Brechan Forbundssekretær 94970794 torstein.brechan@ntl.no
Ingerid Marie Utvik Forbundssekretær 97140589 ingerid.marie.utvik@ntl.no
Kirsten Helene Teige Forbundssekretær 93659442 kht@ntl.no
Informasjonsavdelingen info@ntl.no
Tove Lise Granli Info.-ansvarlig 91859230 tove.lise.granli@ntl.no
Hallvard Berge Digital rådgiver 92809899 hallvard.berge@ntl.no
Lisbet Bjone Komm.-rådgiver 92068774 lisbet.bjone@ntl.no
Kontingentavdelingen kont@ntl.no
Mona Skjold Avdelingsleder
Linda B. Hauge Seniorkonsulent
Aino Korbi Konsulent
Hege Gustavsen Konsulent
Håvard Rensvold Spesialkonsulent
Sahdia Begum Konsulent
Morten Evenrud Konsulent
Cecilie Frich Konsulent
Arild Bendixen Konsulent
Arkivavdelingen post@ntl.no
Jens Andreas Rosenqvist Rådgiver
Jo-Inge Henriksen Konsulent
Regnskapsavdelingen regnskap@ntl.no
Lien K. T. Tran Avdelingsleder
Tove Hermansen Seniorkonsulent

Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?