Forbundskontoret

Forbundskontoret er forbundets sentrale sekretariat og stab. Her jobber forbundets ledelse, forbundssekretærene og de administrativt ansatte i forbundet. Forbundskontoret ligger i Oslo sentrum, fem minutters gange fra Oslo S og Bussterminalen, rett ved Youngstorget. Gateadressen er Møllergata 10, men inngangen er fra Skråninga, som er en tverrgate mellom Møllergata og Torggata.

 

       
Ledelsen         
Kjersti Barsok 95230294   kjersti.barsok@ntl.no
Fredrik Thorleif Oftebro 91132117   fredrik.oftebro@ntl.no
Ellen Dalen 45211211   ed@ntl.no
Carl Marius Michelsen 99010197   cmm@ntl.no
       
Administrasjonsavdelingen      
Anita Busch     anita.busch@ntl.no
Trine E. Stabelfelt     trine.stabelfelt@ntl.no
Frank Erling Otterstad 90617954   frank.otterstad@ntl.no
       
Studie- og organisasjonsavdelingen     org@ntl.no
Eddie Ingebrigtsen 91646170   eddie.ingebrigtsen@ntl.no
Lone L. Jørgensen 47295294   llj@ntl.no
Sven Ivar Skodjevåg 90166539   sis@ntl.no
Britt Barlie 90782053   britt.barlie@ntl.no
Hege Fjellberg 92069117   hf@ntl.no
Kristin Nordgård 91705569   kn@ntl.no
       
Avdeling stat      
Thomas Sandvik 91867487   thomas.sandvik@ntl.no
Guro Vadstein 95255132   guro.vadstein@ntl.no
Leif Erling Helland 94354147   leif.helland@ntl.no
Joachim Frivold 99001676   joachim.frivold@ntl.no
       
Avdeling overenskomst     ovk@ntl.no
Tor Erik Granum 40231282   tor.erik.granum@ntl.no
Tove Helvik 91676544   tove.helvik@ntl.no
Dag Agledal 92248452   dag.agledal@ntl.no
Pål Kjærstad 92253706   paal.kjaerstad@ntl.no
Renate Swensen 40903409   renate.swensen@ntl.no
Lena Lyche 97675226   lena.lyche@ntl.no
       
Avdeling tilsettings- og personalsaker     post@ntl.no
Dag Ratama 91629462   dag.ratama@ntl.no
Lisa Granlund 92232521   lisa.granlund@ntl.no
Siv Anita Hagen 90943806   siv.anita.hagen@ntl.no
Heidi Hoksnes Sørli 97665209   heidi.hoksnes.soerli@ntl.no
Lene Hagen 41641489   lha@ntl.no
       
Samfunnsavdelingen      
Torstein Brechan 94970794   torstein.brechan@ntl.no
Ingerid Marie Utvik 97140589   ingerid.marie.utvik@ntl.no
Kirsten Helene Teige 93659442   kht@ntl.no
       
Informasjonsavdelingen     info@ntl.no
Tove Lise Granli 91859230   tove.lise.granli@ntl.no
Hallvard Berge 92809899   hallvard.berge@ntl.no
Lisbet Bjone 92068774   lisbet.bjone@ntl.no
       
Kontingentavdelingen     kont@ntl.no
Mona Skjold      
Linda B. Hauge      
Aino Korbi      
Hege Gustavsen      
Tale Marte Dæhlen      
Sahdia Begum      
Morten Evenrud      
Cecilie Frich      
Arild Bendixen      
       
Arkivavdelingen     post@ntl.no
Jens Andreas Rosenqvist      
Jo-Inge Henriksen      
       
Regnskapsavdelingen     regnskap@ntl.no
Lien K. T. Tran      
Tove Hermansen      
       
       

Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?