Forbundskontoret

Forbundskontoret er forbundets sentrale sekretariat og stab. Her jobber forbundets ledelse, forbundssekretærene og de administrativt ansatte i forbundet. Forbundskontoret ligger i Oslo sentrum, fem minutters gange fra Oslo S og Bussterminalen, rett ved Youngstorget. Gateadressen er Møllergata 10, men inngangen er fra Skråninga, som er en tverrgate mellom Møllergata og Torggata.

Du når forbundskontoret på post@ntl.no og 23068400

 

           
Ledelsen          
Kjersti Barsok Leder   95230294   kjersti.barsok@ntl.no
Fredrik Thorleif Oftebro 1. nestleder   91132117   fredrik.oftebro@ntl.no
Ellen Dalen 2. nestleder   45211211   ed@ntl.no
Bente N. Holt Hovedkasserer   92413077   bnh@ntl.no
           
Administrasjonsavdelingen          
Carl Marius Michelsen Rådgiver   99010197   cmm@ntl.no
Trine E. Stabelfelt Kontorsjef       trine.stabelfelt@ntl.no
Frank Erling Otterstad IKT- og adm.-rådgiver   90617954   frank.otterstad@ntl.no
Tale Marte Dæhlen Adm.-rådgiver       tmd@ntl.no
           
Studie- og organisasjonsavdelingen         org@ntl.no
Leif E. Helland Forbundssekretær   94354147   leif.helland@ntl.no
Lone L. Jørgensen Forbundssekretær   47295294   llj@ntl.no
Sven Ivar Skodjevåg Forbundssekretær   90166539   sis@ntl.no
Hege Fjellberg Forbundssekretær   92069117   hf@ntl.no
Kristin Nordgård Seniorkonsulent   91705569   kn@ntl.no
           
Avdeling stat          
Thomas Sandvik Forbundssekretær   91867487   thomas.sandvik@ntl.no
Guro Vadstein Forbundssekretær   95255132   guro.vadstein@ntl.no
Lisa Granlund Forbundssekretær   92232521   lisa.granlund@ntl.no
Joachim Frivold Forbundssekretær   99001676   joachim.frivold@ntl.no
           
Avdeling overenskomst         ovk@ntl.no
Tove Helvik Forbundssekretær   91676544   tove.helvik@ntl.no
Dag Agledal Forbundssekretær   92248452   dag.agledal@ntl.no
Pål Kjærstad Forbundssekretær   92253706   paal.kjaerstad@ntl.no
Renate Swensen Forbundssekretær   40903409   renate.swensen@ntl.no
Iver Johnsen Forbundssekretær   91897807   ij@ntl.no
Lena Lyche Rådgiver   97675226   lena.lyche@ntl.no
           
Avdeling tilsettings- og personalsaker         post@ntl.no
Dag Ratama Forbundssekretær   91629462   dag.ratama@ntl.no
Siv Håberg Forbundssekretær   92610439   sih@ntl.no
Heidi Hoksnes Sørli Forbundssekretær   97665209   heidi.hoksnes.soerli@ntl.no
Lene Hagen Forbundssekretær   41641489   lha@ntl.no
Hennie Isaksen Forbundssekretær   99505949   hi@ntl.no
           
Samfunnsavdelingen          
Torstein Brechan Forbundssekretær   94970794   torstein.brechan@ntl.no
Ingerid Marie Utvik Forbundssekretær   97140589   ingerid.marie.utvik@ntl.no
Kirsten Helene Teige Forbundssekretær   93659442   kht@ntl.no
           
Informasjonsavdelingen         info@ntl.no
Tove Lise Granli Info.-ansvarlig   91859230   tove.lise.granli@ntl.no
Hallvard Berge Digital rådgiver   92809899   hallvard.berge@ntl.no
Tonje K. Pettersen Komm.-rådgiver   95838245   tkp@ntl.no
August Tekrø Digital rådgiver   93007148   at@ntl.no
           
Kontingentavdelingen     23068400   kont@ntl.no
Mona Skjold Avdelingsleder        
Linda B. Hauge Seniorkonsulent        
Aino Korbi Konsulent        
Hege Gustavsen Konsulent        
Håvard Rensvold Spesialkonsulent        
Sahdia Begum Konsulent        
Morten Evenrud Konsulent        
Arild Bendixen Konsulent        
Solveig Haug Konsulent        
           
Arkivavdelingen         post@ntl.no
Jens Andreas Rosenqvist Rådgiver        
Jo-Inge Henriksen Konsulent        
           
Regnskapsavdelingen         regnskap@ntl.no
Lien K. T. Tran Avdelingsleder        
Tove Hermansen Seniorkonsulent        
           
           

Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?