Landsmøtet

Landsmøtet er NTLs høyeste organ og samles hvert fjerde år, neste gang i 2022. Landsmøterepresentantene velges av NTLs organisasjonsledd i forkant av landsmøtet.

Landsmøtet har en rekke sentrale oppgaver i løpet av uken det er samlet:

- vedta styringsdokumenter som prinsipp- og handlingsprogrammet og vedtektene
- velge ledelse, forbundssekretærer, forbundsstyre og landsstyre
- gi uttalelser til aktuelle politiske saker
- debattere og gjøre vedtak om NTLs egen organisasjon
- godkjenne budsjett og regnskap

NTLs forrige landsmøte var i 2018, fra mandag 5. november til fredag 9. november.

landsmøtenettsidene fra 2018 finner du saksdokumenter og annen info om landsmøtet.

I protokollen fra landsmøtet finner du vedtakene som ble gjort den gang.

 

Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?