Landsmøtet

Landsmøtet er NTLs høyeste organ og samles hvert fjerde år, i 2022, 2026, 2030, osv. Landsmøterepresentantene velges av NTLs organisasjonsledd i forkant av landsmøtet.

NTLs landsmøte 2022 fant sted 7.-11. november på Oslo Kongressenter. På landsmøtenettsidene finner du saksdokumenter og annen info om landsmøtet.

Landsmøtet har en rekke sentrale oppgaver i løpet av uken det er samlet:

- vedta styringsdokumenter som prinsipp- og handlingsprogrammet og vedtektene
- velge ledelse, forbundssekretærer, forbundsstyre og landsstyre
- gi uttalelser til aktuelle politiske saker
- debattere og gjøre vedtak om NTLs egen organisasjon
- godkjenne budsjett og regnskap

 

Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?