Forbundsstyret

Forbundsstyret leder forbundets virksomhet i samsvar med vedtektene, landsmøtets og landsstyrets vedtak og gir de nødvendige fullmakter for administrasjonens arbeid. Forbundsstyret består av forbundets leder, to nestledere og hovedkasserer, samt 7 landsmøtevalgte representanter. Forbundsstyret er i tillegg en del av landsstyret.

 

 

 

Kjersti Barsok

Kjersti Barsok

95230294

Forbundsleder har det overordnede ansvaret for NTLs forbundskontor, kontakt og utspill i media og hovedkontakt med ulike samarbeidspartnere (politiske partier, fagforeninger etc.). Forbundslederen er den som har totalansvaret for forbundskontorets daglige drift, men mye av den praktiske oppfølgingen er delegert. Forbundsleder er forhandlingsleder for NTLs forhandlingsdelegasjoner i sentrale avtaleforhandlinger i staten og overenskomstområdet dersom ikke annet er avtalt. Forbundslederen har også ansvar for internasjonale saker og for det faglig/politiske samarbeidet.

Forbundsleder har faglig ansvar for:
Sentrale avtaleforhandlinger i Staten
Sentrale avtaleforhandlinger i LO/NHO
Forbundets samfunnspolitiske engasjement
Forbundets faglig/politiske samarbeid
Kontakt med media
Forbundets internasjonale faglige engasjement
Klima
Pressekontakt

Ellen Dalen

Ellen Dalen

45211211

2. nestleder har ansvar for samfunnsavdelingen og gruppen på forbundskontoret som arbeider med tariff- og hovedavtalesaker innenfor statsforvaltningen.

2. nestleder har faglig ansvar for:
Tariff- og hovedavtalespørsmål innenfor statsforvaltningen
Omstillinger i staten
Inkluderende arbeidsliv
Statsbudsjettet
Høringer

Leder for:
Gruppe Stat
Gruppe Samfunn

2. nestleder har ansvar for samfunnsavdelingen og gruppen på forbundskontoret som arbeider med tariff- og hovedavtalesaker innenfor statsforvaltningen.

 

Faglig ansvar for:

Tariff- og hovedavtalespørsmål innenfor statsforvaltningen

Omstillinger i staten

Inkluderende arbeidsliv

Statsbudsjettet

Høringer

 

Leder for:

Gruppe Stat

Gruppe Samfunn

Pål Kjærstad

Pål Kjærstad

92253706

Elisabeth Steen

Elisabeth Steen

95917006

Bjørn Halvorsen

Bjørn Halvorsen

45286574

Natalia Zubillaga

Natalia Zubillaga

97887336

Synnøve Bakken

Synnøve Bakken

92207777

Ørjan Kvalvåg

Ørjan Kvalvåg

97663182

Erik Boberg Dibba

Erik Boberg Dibba

46950794

Tarjei Aamot Haga

Tarjei Aamot Haga

41511549

Stina Baarne Hassel

Stina Baarne Hassel

99092234

Ingvild Vaggen Malvik

Ingvild Vaggen Malvik

95821881

Sturla Søpstad

Sturla Søpstad

91897579

Trine Steen

Trine Steen

97526575

Torgeir Snorre Torkjelsson

Torgeir Snorre Torkjelsson

48235332

Øyvind Bakke Reier

Øyvind Bakke Reier

90178158

Vibeke Vandrup Martens

Vibeke Vandrup Martens

92466628

Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?