Orginal - Rød

Bli med i NTL Forskningsinstitutter!

Hvem er vi?

NTL Forskningsinstitutter organiserer arbeidstagere i instituttsektoren og en rekke andre virksomheter.

Hvem er vi?

NTL Forskningsinstitutter organiserer arbeidstagere i instituttsektoren og en rekke andre virksomheter.

Styret vårt

Leder

Marius Johnsen

Nestleder

Vibeke Vandrup Martens

Kasserer

May Kristin Ditlevsen

Ungdomskontakt

Mohammed Miqdad

Styremedlem

Askill Harkjerr Halse

Styremedlem

Morten Johan Olsen

Styremedlem

Elisabeth Goffeng

Styremedlem

Mona Johnsrud

Varamedlem

Karl Vika

Varamedlem

Gitte Lene Løkeberg

Varamedlem

Anne-Cathrine Nilsen

Varamedlem

Johan Peder Simon Simonsen

Varamedlem

Heidi Elin Myklebost

Revisor

Nils Fearnley

Våre avdelinger

NTL CICERO Senter for Klimaforskning

Gunnell Erika Sandanger

NTL FAFO

Kristin Dalen

NTL Havbruksstasjonen i Tromsø

Jørgen Wiesener

NTL Institutt for energiteknikk, Halden

Morten Johan Olsen

NTL Institutt for energiteknikk, Kjeller

Anniken Solvang

NTL ISF

Marianne Røed

NTL NIFU

Asgeir Skålholt

NTL NINA

Hege Brandsegg

NTL Nofima

Jarle Skrede Johannessen

NTL NORCE (Norwegian Research Center)

Torunn Secilie Ludvigsen

NTL Nordlandsforskning

Stian Bragtvedt

NTL Norges forskningsråd

Wenche Berntsen

NTL Norsk institutt for kulturminneforskning

Lars Morten Fuglevik

NTL Norsk institutt for luftforskning

Haakon Dag Rusten

NTL Norsk institutt for vannforskning

NTL Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Tore Gustavsson

NTL SINTEF

Marius Johnsen

NTL Statens arbeidsmiljøinstitutt

Elisabeth Goffeng

NTL Transportøkonomisk institutt

Askill Harkjerr Halse

NTL Østlandsforskning

Birgitta Ericsson

Hva skjer i NTL Forskningsinstitutter?

Siste nytt fra NTL

NTLs strategiplan

NTLs strategiplan viser hvilke prioriteringer NTL har for året og hvordan de ulike leddene og nivåene i organisasjonen skal jobbe for å nå dem.

23.11.2023

NTLs strategiplan

NTLs strategiplan viser hvilke prioriteringer NTL har for året og hvordan de ulike leddene og nivåene i organisasjonen skal jobbe for å nå dem.

23.11.2023

Internasjonal solidaritet i ei krevende tid

Gode NTLere, jeg skriver denne månedens spalte fylt av bekymring, håpløshet og sinne. I mange uker har vi sett grusomme nyheter fra Israel og fra Palestina. Tusenvis av sivile er drept, veldig mange av dem er barn. 

13.11.2023

Internasjonal solidaritet i ei krevende tid

Gode NTLere, jeg skriver denne månedens spalte fylt av bekymring, håpløshet og sinne. I mange uker har vi sett grusomme nyheter fra Israel og fra Palestina. Tusenvis av sivile er drept, veldig mange av dem er barn. 

13.11.2023

Lurer du på noe om advokatforsikringen?

NTL har innført LOfavør Advokatforsikring som en kollektiv medlemsfordel. Lurer du på noe om innføringen av forsikringsordningen kan du lese mer i denne saken.

02.11.2023

Lurer du på noe om advokatforsikringen?

NTL har innført LOfavør Advokatforsikring som en kollektiv medlemsfordel. Lurer du på noe om innføringen av forsikringsordningen kan du lese mer i denne saken.

02.11.2023

- Frykter liv skal gå tapt

Avinor har ikke eget brannpersonell som kan gjennomføre røykdykk eller gå inn i fly med svak sikt. – Jeg frykter liv skal gå tapt, sier Ørjan Kvalvåg, leder i NTL Luftfarten.

23.10.2023

- Frykter liv skal gå tapt

Avinor har ikke eget brannpersonell som kan gjennomføre røykdykk eller gå inn i fly med svak sikt. – Jeg frykter liv skal gå tapt, sier Ørjan Kvalvåg, leder i NTL Luftfarten.

23.10.2023

Overenskomster

Dokumenter