Orginal - Rød

Bli med i NTL Forskningsinstitutter!

Hvem er vi?

NTL Forskningsinstitutter organiserer arbeidstagere i instituttsektoren og en rekke andre virksomheter.

Hvem er vi?

NTL Forskningsinstitutter organiserer arbeidstagere i instituttsektoren og en rekke andre virksomheter.

Styret vårt

Leder

Marius Johnsen

Nestleder

Vibeke Vandrup Martens

Kasserer

May Kristin Ditlevsen

Ungdomskontakt

Mohammed Miqdad

Styremedlem

Askill Harkjerr Halse

Styremedlem

Morten Johan Olsen

Styremedlem

Elisabeth Goffeng

Styremedlem

Mona Johnsrud

Varamedlem

Karl Vika

Varamedlem

Gitte Lene Løkeberg

Varamedlem

Anne-Cathrine Nilsen

Varamedlem

Johan Peder Simon Simonsen

Varamedlem

Heidi Elin Myklebost

Revisor

Nils Fearnley

Våre avdelinger

NTL CICERO Senter for Klimaforskning

Gunnell Erika Sandanger

NTL FAFO

Kristin Dalen

NTL Havbruksstasjonen i Tromsø

Jørgen Wiesener

NTL Institutt for energiteknikk, Halden

Morten Johan Olsen

NTL Institutt for energiteknikk, Kjeller

Anniken Solvang

NTL ISF

Marianne Røed

NTL NIFU

Asgeir Skålholt

NTL NINA

Dag Vegard Gullbrekken

NTL Nofima

Jarle Skrede Johannessen

NTL NORCE (Norwegian Research Center)

Torunn Secilie Ludvigsen

NTL Nordlandsforskning

Stian Bragtvedt

NTL Norges forskningsråd

Wenche Berntsen

NTL Norsk institutt for kulturminneforskning

Lars Morten Fuglevik

NTL Norsk institutt for luftforskning

Haakon Dag Rusten

NTL Norsk institutt for vannforskning

NTL Norsk Utenrikspolitisk Institutt

NTL SINTEF

Marius Johnsen

NTL Statens arbeidsmiljøinstitutt

Elisabeth Goffeng

NTL Transportøkonomisk institutt

Jørgen Aarhaug

NTL Østlandsforskning

Birgitta Ericsson

Hva skjer i NTL Forskningsinstitutter?

Tariffkonferanse og nettverkssamling

22.05.2024

22.05.2024 - 23.05.2024

Trondheim

Representantskapsmøte

19.09.2024

19.09.2024 - 20.09.2024

Informasjon kommer

Siste nytt fra NTL

Hva er HRs rolle i partssamarbeidet?

Forholdet mellom ledelse og tillitsvalgte er hjørnesteinen i den norske arbeidslivsmodellen. Den nyeste rapporten fra Medbestemmelsesbarometeret utforsker HRs rolle i dette samarbeidet. 

12.04.2024

Hva er HRs rolle i partssamarbeidet?

Forholdet mellom ledelse og tillitsvalgte er hjørnesteinen i den norske arbeidslivsmodellen. Den nyeste rapporten fra Medbestemmelsesbarometeret utforsker HRs rolle i dette samarbeidet. 

12.04.2024

Enighet om A-delsoppgjøret i Spekter

Tidlig onsdag morgen kom LO Stat og Spekter til enighet om A-delen i årets oppgjør. Avtalen innebærer et generelt tillegg på kr. 13.650,- til alle, noe som er i tråd med frontfaget og en ramme på 5,2 prosent.

10.04.2024

Enighet om A-delsoppgjøret i Spekter

Tidlig onsdag morgen kom LO Stat og Spekter til enighet om A-delen i årets oppgjør. Avtalen innebærer et generelt tillegg på kr. 13.650,- til alle, noe som er i tråd med frontfaget og en ramme på 5,2 prosent.

10.04.2024

Gavekort som vervepremie

Nå kan du velge gavekort når du bestiller vervepremier for vervepoengene dine. Når du velger gavekort vil hver verving tilsvare en verdi på kr. 500,-.

21.03.2024

Gavekort som vervepremie

Nå kan du velge gavekort når du bestiller vervepremier for vervepoengene dine. Når du velger gavekort vil hver verving tilsvare en verdi på kr. 500,-.

21.03.2024

NTL fornøyde med LOs tariffkrav

Etter flere år med høy inflasjon og et stadig tøffere rentenivå, krever LO økt kjøpekraft i årets lønnsoppgjør. NTL støtter kravet. 

28.02.2024

NTL fornøyde med LOs tariffkrav

Etter flere år med høy inflasjon og et stadig tøffere rentenivå, krever LO økt kjøpekraft i årets lønnsoppgjør. NTL støtter kravet. 

28.02.2024

Overenskomster

Dokumenter