Orginal - Rød

Om oss

NTL Kulturinstitusjoner

NTL Kulturinstitusjoner er en av 50 landsforeninger i NTL og er igjen sammensatt av fire avdelinger: NTL Kunst og Kulturformidling, NTL Kunst og Kulturutdanning, NTL Museer og NTL Teater, Opera og Orkester. I tillegg er det noen enkeltmedlemmer direkte tilsluttet landsforeningen. Geografisk er kulturinstitusjonene fordelt over hele landet. I januar 2024 har vi 770 yrkesaktive medlemmer fordelt på 113 ulike arbeidssteder.

 

Her kan du lese utgaver av informasjonsbladet til NTL Kulturinstitusjoner, Kulturisten.

NTL Kulturinstitusjoner

NTL Kulturinstitusjoner er en av 50 landsforeninger i NTL og er igjen sammensatt av fire avdelinger: NTL Kunst og Kulturformidling, NTL Kunst og Kulturutdanning, NTL Museer og NTL Teater, Opera og Orkester. I tillegg er det noen enkeltmedlemmer direkte tilsluttet landsforeningen. Geografisk er kulturinstitusjonene fordelt over hele landet. I januar 2024 har vi 770 yrkesaktive medlemmer fordelt på 113 ulike arbeidssteder.

 

Her kan du lese utgaver av informasjonsbladet til NTL Kulturinstitusjoner, Kulturisten.

Styret vårt

Leder

Birgit Jordan

Nestleder

Kari Svendsby

Kasserer

Lene Veronika Randem

Styremedlem

Rolf-Inge Hjelseth

Styremedlem

Jørn Bjerga

Styremedlem

Hedda Simonsen Lund

Styremedlem

Larz Tvethaug

Varamedlem

Berte Tungodden Ynnesdal

Varamedlem

Shadè Barka Martins

Varamedlem

Hanne Lise Rørstad

Våre avdelinger

NTL Kunst- og kulturformidling

Larz Tvethaug

NTL Kunst- og kulturutdanning

Dagfinn Sigridson Skoglund

NTL Museer

Monika Sjue

NTL Teater, opera, orkester

Rolf-Inge Hjelseth

Hovedtillitsvalgte

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

Roald Jenssen

Den Norske Opera & Ballett

Knut Brotnow

Kunsthøgskolen i Oslo

Anders Berthling Hamre

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Marthe Tveitan

Plasstillitsvalgte

Stiftelsen Harmonien

Therese Eikevåg

Beaivváš Sámi Našunálteáhter

Brita Triumf

Danseinformasjonen

Sindre Jacobsen

Dansens Hus AS

Tale Hendnes

Den Nationale Scene AS

Sebastian Luedy Kaurel

Det Europeiske Wergelandsenteret

Nataliya Yeremeyeva

Det Norske Teatret

Erlend Tårnesvik Dreiås

Drammens museum for kunst- og kulturhistorie

Nancy K Nyrud

Stiftelsen Norsk Folkemuseum

Rannveig Finsen

Fond for utøvende kunstnere

Jon Arild Nupen-Stieng

Haugesund Teater AS

Siv Hafstad Grinde

Hordaland Kunstsenter

Petra Rahm

Hålogaland Teater AS

Birgit Bøeng

Kilden Teater og Konserthus IKS

Sigurd Solberg Tånes

Kulturtanken

Jørund Høie Skaug

Kunstnernes Hus

Silja Espolin Johnson

Lindesnes Fyrmuseum AS

Thea Jåvold

Nationaltheatret

Lars Sindre Moen Lauritzen

Nobels Fredssenter

Sindre Børøsund Fløistad

Nordmørsmusea AS

Silje Gulstad

Nordnorsk kunstnersenter

Berte Tungodden Ynnesdal

Norla

Dina Roll-Hansen

Norsk Forfattersentrum

Irene Gressli Haugen

Norsk Industriarbeidermuseum

Gunhild Lurås

Norsk Luftfartsmuseum

Marthe Fiva Mentzoni

Norsk Luftfartssenter Bodø AS

Marthe Fiva Mentzoni

Norsk Oljemuseum

Shadè Barka Martins

Norsk Teknisk Museum

Susanne Kjeldsen

Office for Contemporary Art Norway (OCA)

Elsa Itzel Archundia Esquivel

Oslo Museum

Rune Aakvik

Oslo Nye Teater AS

Jan Erik Urdshals

Perspektivet Museum

Mari Hildung

Preus Museum

Monika Sjue

Riksscenen

Magnus Opsahl Smaadahl

Rogaland Teater

Lillian Rødsten

Ryfylkemuseet

Sven Hoftun

Stavanger Symfoniorkester

Reidun Karin Rygg

Stiftelsen Arkivet

Ole Jørgen Søndbø Abrahamsen

Stiftelsen Litteraturhuset

Madeleine Gedde Metz

Stiftelsen Litteraturhuset i Bergen

Lea Solveig Elisabeth Widding Bakken

Stiftelsen Litteraturhuset i Bergen

Amanda T. Hersvik

Stiftelsen Sámi Dáiddaguovddás (Samisk senter for samtidskunst)

Monika Anti

Stiftinga Vest-Telemark Museum

Tilman Hartenstein

Teater Innlandet AS

Synnøve Enger

Teater Vestland AS

Marion Aas Wie

Teatret Vårt

Rolf-Inge Hjelseth

Telemark og Vestfold regionteater(Teater Ibsen)

Per Lindquist Haugen

Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum

Hans Christoffer Høgetveit

Stiftinga Hilmar Alexandersen

Embla Irenesdatter Wickstrøm Olsen

Kontakt oss

Kontaktinformasjon

Ønsker du å snakke med oss? Kontakt oss gjerne, enten via din lokale tillitsvalgt eller skriv til landsforeningsleder Birgit Jordan.

 

Kontaktinformasjon

Ønsker du å snakke med oss? Kontakt oss gjerne, enten via din lokale tillitsvalgt eller skriv til landsforeningsleder Birgit Jordan.

 

Hva skjer i NTL Kulturinstitusjoner?