Orginal - Rød

Siste nytt fra NTL NTNU

Siste nytt fra NTL

LO Stats tariffkonferanser

LO Stat arrangerer tariffkonferanser som forberedelse til tariffoppgjøret 2024. Sjekk her når de kommer til et sted nær deg!

15.09.2023

LO Stats tariffkonferanser

LO Stat arrangerer tariffkonferanser som forberedelse til tariffoppgjøret 2024. Sjekk her når de kommer til et sted nær deg!

15.09.2023

Presentasjon til lokalvalget 2023

Noen ganger trenger man litt drahjelp, og vi hjelper!

29.08.2023

Presentasjon til lokalvalget 2023

Noen ganger trenger man litt drahjelp, og vi hjelper!

29.08.2023

Enighet om regler for særaldersgrenser

Det er enighet i forhandlingene om pensjonsreglene for arbeidstakere med særaldersgrenser. Store yrkesgrupper i offentlig sektor er nå endelig sikret en ordning som gir et anstendig pensjonsnivå, og en ordning som står seg over tid.

25.08.2023

Enighet om regler for særaldersgrenser

Det er enighet i forhandlingene om pensjonsreglene for arbeidstakere med særaldersgrenser. Store yrkesgrupper i offentlig sektor er nå endelig sikret en ordning som gir et anstendig pensjonsnivå, og en ordning som står seg over tid.

25.08.2023

NTLs rapport om åpenhetsloven

NTL er omfattet av åpenhetsloven. I denne rapporten kan du lese mer om status for vår oppfølging per 30. juni 2023. LOs veileder for aktsomhetsvurderinger og spørsmål om aktsomhetsvurderinger ligger som vedlegg i rapporten.

30.06.2023

NTLs rapport om åpenhetsloven

NTL er omfattet av åpenhetsloven. I denne rapporten kan du lese mer om status for vår oppfølging per 30. juni 2023. LOs veileder for aktsomhetsvurderinger og spørsmål om aktsomhetsvurderinger ligger som vedlegg i rapporten.

30.06.2023

Promotert arrangement

Hva skjer i NTL NTNU?

Hva skjer i NTL?

LO Stats tariffkonferanse i Kristiansand

16.01.2024

16.01.2024 09:00

Kristiansand

LO Stats tariffkonferanse i Bergen

17.01.2024

17.01.2024 09:00

Bergen

LO Stats tariffkonferanse i Tromsø

18.01.2024

18.01.2024 09:00

Tromsø

LO Stats tariffkonferanse i Oslo

18.01.2024

18.01.2024 09:00

Oslo

Video

Tariffavtaler

Dokumenter

Om oss

Kontakt oss

Styret vårt

Leder

Sturla Søpstad

Nestleder

Thomas Ferstad

Kasserer

Lillian Kathrine Nilsen

Sekretær

Runa Nilssen

Ungdomskontakt

Torbjørn Andre Moe

Studieleder

Jannicke Gjølme Eriksen

Styremedlem

Vanessa Necchi

Styremedlem

Aleksander Høiland

Styremedlem

Torun Hegre

Styremedlem

Ronny Kjelsberg

Våre avdelinger

Hovedtillitsvalgte

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Sturla Søpstad

Plasstillitsvalgte

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Karen Margrethe Usland

SIVA SF

Sturla Søpstad

SIVA SF

Brit Kufaas

Vitensenteret i Trondheim

Haakon Augustus Aarønæs

NTNU Økonomi, eiendom og campusservise

Aleksander Høiland

NTNU Fellesadministrasjon: Utdanning

Arild Sørum Hjelle

NTNU Det humanistiske fakultet

Vanessa Necchi

NTNU Fakultet for arkitektur og design

Beate Helen Sortevik Revis

NTNU Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk

Knut Andreas Holt

NTNU Fakultet for ingeniørvitenskap

Runa Nilssen

NTNU Fakultet for medisin og helsevitenskap

Jannicke Gjølme Eriksen

NTNU Fakultet for naturvitenskap

Anita Storsve

NTNU Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Thomas Ferstad

NTNU Fakultet for økonomi

Kristin Melum

NTNU i Gjøvik

Monica Paulsrud Helli

NTNU Rektors organisasjon, stab og bibliotek

Emil Westly Keiseraas

NTNU Vitenskapsmuseet

Roger William Jongsma Alterskjær