Orginal - Rød

Om oss

Styret vårt

Leder

Synnøve Bakken

Kasserer

Lise Stefansen

Sekretær

Siri Berglia Hovind

Ungdomskontakt

Malin Adriaensen

Studieleder

Ingrid Lausund Tennfjord

Styremedlem

Lisbeth Vistven Thomassen

Styremedlem

Heidi Berg

Styremedlem

Arve Lyng

Styremedlem

Tommy Danielsen

Varamedlem

Bjarne Malvin Gjermundstad

Varamedlem

Trygve Steien

Revisor

Evy Synnøve Sæther

Revisor

Lene-Kristin Mostad

Våre avdelinger

NTL Nord Studentsamskipnad

Audun Bjølgerud

NTL Norges Arktiske studentsamskipnad

Malin Adriaensen

NTL Sit - Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

Synnøve Bakken

NTL Studentsamskipn i Romsdal/Nordmøre

Torill Solhjell

NTL Studentsamskipn. i Oslo og Akershus

Marthe Solli Hatlen

NTL Studentsamskipnaden i Agder

Kåre Buø

NTL Studentsamskipnaden i Innlandet

Nina Hanssen

NTL Studentsamskipnaden i Rogaland

Bente Posch

NTL Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

Siri Berglia Hovind

NTL Studentsamskipnaden i Volda

kjell-arne follesta

NTL Studentsamskipnaden på Vestlandet - Sammen

Heidi Berg

Hovedtillitsvalgte

Nord Studentsamskipnad

Audun Bjølgerud

Norges arktiske studentsamskipnad

Malin Adriaensen

Studentsamskipnaden Gjøvik, Ålesund og Trondheim (SIT)

Synnøve Bakken

Studentsamskipnaden i Agder

Hilma Irene Sundstøl

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO)

Marthe Solli Hatlen

Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen)

Heidi Berg

Nord Studentsamskipnad avd Bodø

Audun Bjølgerud

Nord Studentsamskipnad barnehage

Audun Bjølgerud

Sit avd Trondheim

Synnøve Bakken

Sit barnehager

Synnøve Bakken

Kontakt oss

Siste nytt fra NTL Studentsamskipnadene

Siste nytt fra NTL

LO Stats tariffkonferanser

LO Stat arrangerer tariffkonferanser som forberedelse til tariffoppgjøret 2024. Sjekk her når de kommer til et sted nær deg!

15.09.2023

LO Stats tariffkonferanser

LO Stat arrangerer tariffkonferanser som forberedelse til tariffoppgjøret 2024. Sjekk her når de kommer til et sted nær deg!

15.09.2023

Presentasjon til lokalvalget 2023

Noen ganger trenger man litt drahjelp, og vi hjelper!

29.08.2023

Presentasjon til lokalvalget 2023

Noen ganger trenger man litt drahjelp, og vi hjelper!

29.08.2023

Enighet om regler for særaldersgrenser

Det er enighet i forhandlingene om pensjonsreglene for arbeidstakere med særaldersgrenser. Store yrkesgrupper i offentlig sektor er nå endelig sikret en ordning som gir et anstendig pensjonsnivå, og en ordning som står seg over tid.

25.08.2023

Enighet om regler for særaldersgrenser

Det er enighet i forhandlingene om pensjonsreglene for arbeidstakere med særaldersgrenser. Store yrkesgrupper i offentlig sektor er nå endelig sikret en ordning som gir et anstendig pensjonsnivå, og en ordning som står seg over tid.

25.08.2023

NTLs rapport om åpenhetsloven

NTL er omfattet av åpenhetsloven. I denne rapporten kan du lese mer om status for vår oppfølging per 30. juni 2023. LOs veileder for aktsomhetsvurderinger og spørsmål om aktsomhetsvurderinger ligger som vedlegg i rapporten.

30.06.2023

NTLs rapport om åpenhetsloven

NTL er omfattet av åpenhetsloven. I denne rapporten kan du lese mer om status for vår oppfølging per 30. juni 2023. LOs veileder for aktsomhetsvurderinger og spørsmål om aktsomhetsvurderinger ligger som vedlegg i rapporten.

30.06.2023

Tariffavtaler