Orginal - Rød
Riksmekler Mats Wilhelm Ruland sa til FriFagbevegelse at meklinga var "jævlig vanskelig" nærmere 10 timer på overtid.
Foto
Eirik Dahl Viggen / FriFagbevegelse

Hovedtariffoppgjøret 2022

Meklinga i staten er nå over og partene LO Stat, YS Stat og arbeidsgiver har kommet til enighet om en ny, likelydende hovedtariffavtale.

Se oppsummering fra Norsk Tjenestemannslag.

Se hovedtrekkene av forhandlingsresultatet hos LO Stat.

Se Riksmeklerens møtebok og ny hovedtariffavtale hos Riksmekleren.

Resultatet vil bli sendt på uravstemming med frist 24. juni.

NTL inviterer lokale tillitsvalgte, styrer i landsforeninger, foreninger og avdelinger samt forhandlingsutvalgene i de respektive organisasjonsledd i staten til tariffkonferanse på Teams torsdag 9. juni kl. 09.00-12.00. Trykk for påmelding (Krever innlogging).

NTL NAV vil komme med informasjon til tillitsvalgte og medlemmer så snart vi har fått nødvendige avklaringer fra LO Stat og NTL. Har du spørsmål kan du sende e-post til lonn@ntlnav.no. E-posten vil ikke besvares umiddelbart - men vi benytter da innspill og spørsmål til utarbeidelse av generell informasjon.

 

 

Hold deg oppdatert:

LO Stat - www.lostat.no

Riksmekleren -  www.riksmekleren.no

FriFagbevegelse - www.frifagbevegelse.no

Tema
Lønnsoppgjør