Orginal - Rød

Alle aktueltsaker

Filtrer tema

Filtrer år

NTLs organisasjon

Publisert: 17.11.2021

NTL NAV Rogaland: Årsmøte 2021

NTL NAV Rogaland har avholdt sitt årsmøte den 24. september 2021. Årsmøtet ble avholdt som fysisk møte og det ble blant annet gjennomført valg av nytt styre. Trygve Baltzersen ble takket av for mange års innsats som tillitsvalgt! Aasmund Aasland ble valgt som ny leder av avdelingen.

Prinsipp- og handlingsprogram

Publisert: 09.11.2021

Partnerskapet i NAV– Fortsatt et «tvangsekteskap»?

NTL NAV gjennomførte i 2012 en spørreundersøkelse blant våre tillitsvalgte på NAV kontor om partnerskapet i NAV. Som følge av denne undersøkelsen skrev NTL NAV en rapport: «TVANGSEKTESKAP ELLER EKTE KJÆRLIGHET?»

Konklusjonen ut fra undersøkelsen var at NTL NAV skulle arbeide for å etablere statlige NAV-kontorer.

NTLs organisasjon

Publisert: 04.11.2021

NTL NAV Hjelpemidler og Tilrettelegging: Årsmøte 2021

NTL NAV Hjelpemidler og Tilrettelegging avholdt sitt årsmøte den 18. mars i år. Møtet ble avholdt digitalt ved bruk av Teams og Mymeet. Cecilie Nornes ble valgt som ny avdelingsleder i NTL NAV HoT, med Nina Åsbakk som nestleder. Gerd Midtgård forsetter som hovedtillitsvalgt.

NTLs organisasjon

Publisert: 03.11.2021

NTL NAV har fått over 600 nye medlemmer i år!

Den gode trenden har fortsatt også etter at flere har vendt tilbake til arbeidsplassene sine etter lang tid på hjemmekontor. Vel fire måneder etter at vi passerte 300 nye medlemmer så har NTL NAV nå passert 600 nye medlemmer for året.

NTLs organisasjon

Publisert: 02.11.2021

NTL NAV Vestfold: Årsmøte 2021

NTL NAV Vestfold har avholdt sitt årsmøte den 23. september 2021. Årsmøtet ble avholdt som fysisk møte og det ble blant annet gjennomført valg av nytt styre. Otto Odberg og Anne Karine Jensen ble gjenvalgt som leder og nestleder. 

NTLs organisasjon

Publisert: 28.10.2021

NTL NAV Servicesenter og NAV Økonomi stønad: Årsmøte 2021

NTL NAV Servicesenter og NAV Økonomi stønad avholdt sitt årsmøte med valg den 18. mars i år. Avdelingen var samlet på Teams og fikk valgt ett nytt styre og plasstillitsvalgte i NØS og NAV Kontaktsenter Nordland Mo (NKS)

Runar Finseth ble valgt som leder og Ida Elise Bruhaug som nestleder.

Arbeidstid

Publisert: 27.10.2021

Fleksibel arbeidstid i staten

Staten har en særavtale om fleksibel arbeidstid. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene ble i møte 23. mars 2021 enige om ny særavtale om fleksibel arbeidstid i staten. Avtalen har virkning fra og med 1. mars 2021 til og med 31. desember 2022.

NTLs organisasjon

Publisert: 27.10.2021

Suppleringsvalg i NTL NAV Klageinstans

Den 17. juni 2021 ble det avholdt ny valgsamling og suppleringsvalg i NTL NAV Klageinstans. Årsak til suppleringsvalget var at hovedtillitsvalgt Bernhard Hyldmo fikk ny jobb utenfor etaten. 

Kompetanse

Publisert: 07.10.2021

Vellykket fagkonferanse for tillitsvalgte i NTL NAV

Endelig kunne landsforeningen arrangere fagkonferanse for hovedtillitsvalgte og vara, avdelingsledere og nestledere! Den planlagte fagkonferansen i april 2020 måtte avlyses grunnet pandemien, men nå har samfunnet åpnet opp og de tillitsvalgte var samlet på Gardermoen fra 29. september til 1. oktober.

Lønnsoppgjør

Publisert: 30.08.2021

Lønnsforskjellene øker i NAV

De lokale forhandlingene i NAV er nå gjennomført og protokoll foreligger. Dessverre vant ikke NTL NAV fram med krav om å fordele avsetning etter årsverk, slik at avstninga blir fordelt etter lønnsmasse. Dermed fortsetter forskjellene å øke mellom driftsenhetene i NAV.

Velferdspolitikk

Publisert: 06.07.2021

Siste episode av VALGSPESIAL fra Hverdagen med NTL NAV

Få med deg intervjuene med stortingspartiene før du slipper stemmeseddelen i valgurna!

Valg

Publisert: 28.06.2021

Ny podkast ute: Valgspesial med Venstre!

Hverdagen med NTL NAVs valgspesial ruller videre. Denne uken er turen kommet til Ola Elvestuen fra Venstre! Hør hvilke tanker han og regjeringspartiet Venstre har om NAV.

Velferdspolitikk

Publisert: 21.06.2021

Hverdagen med NTL NAV utfordrer Rødts Bjørnar Moxnes!

Radiokameratene i Hverdagen med NTL NAV tar tempen på Bjørnar Moxnes og utforsker hva Rødt tenker og mener om NAV.

NTLs organisasjon

Publisert: 15.06.2021

NTL NAV med god vekst i 2021!

I ei tid med mange tilsette på heimekontor og utfordrande vervearbeid så er det svært gledelig å melde at NTL NAV med god margin har runda 300 nye medlemmer til no i år!

Valg

Publisert: 14.06.2021

Ny episode ute: Høyre

Denne våren kjører vår podkastduo, Torgeir og Ove, en spesialsesong av podkasten med fokus på stortingsvalget til høsten. Der inviterer de politikere fra alle partiene på Stortinget for en samtale om velferdspolitikk, arbeidsmarkedspolitikk og da spesielt om NAV.

Valg

Publisert: 08.06.2021

Ny episode ute: SV

Denne våren kjører vår podkastduo, Torgeir og Ove, en spesialsesong av podkasten med fokus på stortingsvalget til høsten. Der inviterer de politikere fra alle partiene på Stortinget for en samtale om velferdspolitikk, arbeidsmarkedspolitikk og da spesielt om NAV.

Valg

Publisert: 03.06.2021

Ny episode ute: MDG

Denne våren kjører vår podkastduo, Torgeir og Ove, en spesialsesong av podkasten med fokus på stortingsvalget til høsten. Der inviterer de politikere fra alle partiene på Stortinget for en samtale om velferdspolitikk, arbeidsmarkedspolitikk og da spesielt om NAV.

Lønnsoppgjør

Publisert: 01.06.2021

Ingen belønning for ekstraordinær innsats i 2020

Det har vært stort omfang av ekstraordinær arbeidsinnsats i NAV siden koronapandemien inntraff. Mange medlemmer og tillitsvalgte har etterspurt forhandlinger om lønnstillegg på særskilt grunnlag etter hovedtariffavtalens punkt 2.5.3 nummer 2. I fjor sendte imidlertid arbeidsgiver ut en føring om at driftsenhetene ikke skulle innvilge krav som var begrunnet med ekstraordinær arbeidsinnsats knyttet til koronapandemien.

Lønnsoppgjør

Publisert: 27.05.2021

Enighet i mellomoppgjøret i staten

17 timar på overtid kom LO Stat saman med YS Stat og Unio til enighet med staten i årets lønnsoppgjør. Rammen enda på 2,7%.

Valg

Publisert: 25.05.2021

Ny episode ute: Jonas Gahr Støre

Denne våren kjører vår podkastduo, Torgeir og Ove, en spesialsesong av podkasten med fokus på stortingsvalget til høsten. Der inviterer de politikere fra alle partiene på Stortinget for en samtale om velferdspolitikk, arbeidsmarkedspolitikk og da spesielt om NAV.

Last inn neste 20