Orginal - Rød
NTL NAV  > Alle nyhetssaker

Alle aktueltsaker

Filtrer tema
Filtrer år
Temp image

NTLs organisasjon

Publisert: 13.05.2021

NTL NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet: Årsmøte 2021

Onsdag 17. mars gjennomførte NTL NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet sitt årsmøte. Ruby Castellanos vart gjenvald som leiar med Ane Marit Stø som ny nestleiar.

Temp image

NTLs organisasjon

Publisert: 12.05.2021

NTL NAV Agder: Årsmøte 2021

NTL NAV Agder gjennomførte årsmøte med val torsdag 25. mars. Karina Riste vart vald som leiar og hovudtillitsvald!

Temp image

Medbestemmelse

Publisert: 11.05.2021

Arealkonseptet i NAV - ny drøfting i sentralt MBA

NTL NAV har ønsket å evaluere arealkonseptet i lys av korona-pandemien. Nestleder Torgeir Homme og leder i gruppe arbeidsmiljø, arbeidsplassutforming og hjemmekontor, Rasmus Rydland har utredet saken.

Temp image

Valg

Publisert: 10.05.2021

Ny podkast ute: Valg spesial

Denne våren kjører vår podkastduo, Torgeir og Ove, en spesialsesong av podkasten med fokus på stortingsvalget til høsten. Der inviterer de politikere fra alle partiene på Stortinget for en samtale om velferdspolitikk, arbeidsmarkedspolitikk og da spesielt om NAV.

Temp image

NTLs organisasjon

Publisert: 07.05.2021

Hennie Isaksen ny forbundssekretær i NTL!

Tidligere mangeårig sentralt frikjøpt tillitsvald i NTL NAV, Hennie Isaksen, vart på forbundsstyremøte til NTL i mars vald inn som ny forbundssekretær i NTL frå 01.04.2021.

Temp image

Kompetanse

Publisert: 06.05.2021

Hovudtillitsvald Tove Bye jublar over gjev pris til NAV Kontaktsenter

I den årlege Kundeserviceprisutdelinga til SeeYou vart det i 2021 delt ut ein spesialpris, "Årets prestasjon", som gjekk til NAV Kontaktsenter for dei gode tenestene dei har levert under koronapandemien. NAV, og førstelina i NAV Kontaktsenter, opplevde ein enorm auke i henvendelsar etter koronanedstenginga ifjor vår.

Temp image

Internasjonalt

Publisert: 05.05.2021

NTL NAV støtter årets 1. mai-aksjon

NTL NAV vedtok på sitt styremøte 27. - 29. april å støtte årets 1. mai-aksjon frå Norsk Folkehjelp med 30.000 kr.

Temp image

NTL Ung

Publisert: 05.05.2021

Storeslem på årets NTL Ung-konferanse!

NTL NAV deltok på årets NTL Ung-konferanse med åtte engasjerte delegater. Konferansen ble også i år avholdt digitalt på teams den 24. - 25. mars.

NTL Ung-konferansen bestemmer kursen for hva NTL Ung skal jobbe for det neste året. Konferansen vedtar NTL Ungs handlingsplan, politiske plattform, og uttalelser. Ikke minst velger den NTL Ung sitt styre. 

Temp image

Tillitsreform

Publisert: 04.05.2021

– Vi er fabrikkarbeidarar

Vara hovudtillitsvald for NTL i NAV Arbeid og ytelser, Lars Erik Eide, gjesta nyleg podkasten "Rørsla" og forteller om korleis han opplever å arbeide som sakshandsamar i NAV.

Temp image

Valg

Publisert: 03.05.2021

NAV Kontroll: Valgsamling for NTL 2021

Onsdag 7. april vart det gjennomført valsamling for medlemmer i NAV Kontroll. Dag Erik Lindquister vart vald som ny hovudtillitsvald for NTL. Hanne Warloff vart vald som 1. vara HTV og Vibeke Sundal Buø som 2. vara HTV.

Temp image

Lønnsoppgjør

Publisert: 30.04.2021

Brudd i lønnsoppgjøret i staten

Det vart igår brudd i lønnsoppgjøret i staten, saman med Unio og YS Stat braut LO Stat forhandlingane. No går turen til mekling hjå riksmeklaren. 

Temp image

Velferdspolitikk

Publisert: 19.04.2021

- Lenge etterlengta satsing på NAV!

Under Arbeiderpartiets landsmøte var det særlig en sak som fikk oss NAV-ansatte til å spisse ørene ekstra: En bebudet satsing på NAV. Etter snart åtte år med blinde kutt i etaten, kan det bli nye takter dersom vi får ny politisk kurs etter valget i september.

Temp image

Kompetanse

Publisert: 14.04.2021

Kurs for forhandlingsutvalg: Hovedtariffavtalen 2.5.3

NTL NAV arrangerer 21. april kurs i Hovedtariffavtalens 2.5.3 for forhandlingsutvalgene. Tilsvarende kurs vil bli holdt etter sommeren for de som ikke har anledning til å delta denne gang. 

Temp image

NTLs organisasjon

Publisert: 25.03.2021

NTL NAV Innlandet: Årsmøte og medlemsmøte 2021

NTL NAV Innlandet gjennomførte valg av styre, revisorer og valgkomite 11. mars. Etter årsmøtet ble det valgt hovedtillitsvalgt og varaer for NTL i NAV Innlandet. Her ble Marianne Korst gjenvalgt som hovedtillitsvalgt.

Temp image

NTLs organisasjon

Publisert: 24.03.2021

NTL NAV Nordland: Årsmøte og medlemsmøte 2021

17. mars gjennomførte NTL NAV Nordland sitt årsmøte og i etterkant ble det avholdt medlemsmøte for ansatte i NAV Nordland. Julie Vestgård ble valgt som ny leder og Elin Gustavsen ble valgt som hovedtillitsvalgt.

Temp image

Publisert: 24.03.2021

Ny podkast ute: Hjemmekontor til glede og besvær!

I løpet av mars har NTL NAVs egne "radiokamerater", Ove og Torgeir, produsert en høyaktuell podkast som handler om hjemmekontorets gleder og besvær. I denne episoden får du innblikk i forksning på området og erfaringer fra tillitsvalgte.

Temp image

NTLs organisasjon

Publisert: 15.03.2021

NAV Familie- og pensjonsytelser: Valgsamling for NTL 2021

Valgsamlinga i NAV Familie- og pensjonsytelser ble gjennomført 11. mars. I alt 60 medlemmer deltok på valg-samlinga. Valgkomiteens innstilling ble enstemmig valgt.

Temp image

NTLs organisasjon

Publisert: 11.03.2021

NAV Arbeid og ytelser: Valgsamling for NTL 2021

10. mars var det valgsamling for NTL i NAV Arbeid og Ytelser. Resultatet av valget ble en liten omrokkering i hovedtillitsvalgt-sammensetninga og nye fjes i forhandlingsutvalget.

Temp image

NTLs organisasjon

Publisert: 11.02.2021

June Helen Berg skal vikariere som sekretær i NTL NAV

NTL NAVs sekretær Hanne Kolby skal være i permisjon fram til høsten 2021. Det var derfor behov for å supplere inn noen som vikar for henne. Arbeidstutvalget (AU) ba derfor valgkomiteen om å utforme innstilling av aktuelle kandidater. I alt fire kandidater blant styre-medlemmer og frikjøpte tillitsvalgte ble vurdert og innstilt for styret.

Temp image

NTLs organisasjon

Publisert: 01.02.2021

NAV Kontaktsenter: Valgsamling for NTL 2021

Torsdag 28. januar ble det holdt valg av tillitsvalgte for NTL i driftsenheten NAV Kontaksenter. Det er første gang man gjennomfører valg av tillitsvalgte i driftsenheter uten egen avdeling, etter at Representantskapsmøtet vedtok nye særvedtekter i oktober 2020.