Orginal - Rød

Alle aktueltsaker

Filtrer tema

Filtrer år

NTLs organisasjon

Publisert: 15.05.2023

Hurdalseminaret – for hovedtillitsvalgte og avdelingsledere i NTL NAV

Finnmarks store sønn. – Vi er ikke en spaghettiorganisasjon, sa Ricky Mehmi, hovedtillitsvalgt i Troms og Finnmark. Med en klar melding om at det er NTL som er det forbundet som møter arbeidsgiverne rakrygget. Han var en av flere som hadde blitt utfordret til å dele erfaringer på samlinga 10.-11. mai ved Hurdalssjøens bredder.

NTL mener

Publisert: 12.04.2023

Aktuelt: Sikkerheit i NAV

 

Ein større gjennomgang av tilsettes sikkerheit i NAV er gjennomført. Ein sluttrapport som inkluderer kartlegging og anbefalingar for vidare arbeid rundt tryggleiken i NAV er ferdig. Bakgrunnen for gjennomgangen er det tragiske drapet på NAV Årstad i september 2021. Rapporten blei lagt fram 1.mars og no står det att å jobbe med dei konkrete anbefalingane og tiltaka. Etatstillitsvalt Harald Langstad har bidratt i arbeidet gjennom deltaking i referansegruppa. Sikkerheit i NAV er tema for den nyaste episoden i podkasten «Hverdagen med NTL NAV» der Harald sjølvsagt er gjest.

Høringssvar

Publisert: 28.03.2023

NTL NAV meiner fortsatt: NAVs tolkeoppdrag må løysast av fast tilsette tolkar

Framleis er det slik at flesteparten av dei faste oppgåvene på tolkeområdet i NAV, løysast av frilanstolkar. I 2022 blei 72% av tolketimane dekka av frilanstolkar på oppdrag frå NAV. No har honorarsystemet vert under lupa og NTL NAV har gitt sitt innspel til høyringssvar.

NTLs organisasjon

Publisert: 23.03.2023

Vemodig avskjed og nye krefter inn i NTL Ung!

«Uansett hva som skjer i politikken vil vi ha fagbevegelsen. Det er fagbevegelsen med våre krav om omfordeling som har vært med å bygge det fantastiske norske velferdssamfunnet. Et samfunn som gir alle mulighet til å leve gode liv selv om vi alle kommer med helt forskjellige utgangspunkt. Et velferdssamfunn jeg personlig er takknemlig for at jeg er en del av. Hadde ikke arbeiderbevegelsen kjempet seg frem til velferdsstaten med friheten det gir for de som trenger det mest, så hadde ikke jeg stått her og hatt æren av å lede NTL Ung i tre år.»

LOfavør

Publisert: 14.03.2023

Ny medlemsfordel – advokatforsikring

NTL vedtok på landsmøtet i november enda en ny medlemsfordel: å anskaffe kollektiv advokatforsikring for medlemmene! Denne trer i kraft fra 1.juni. Det betyr at man som NTL medlem ikke kun er forsikret i arbeidsforholdet, men også i privatrettslige forhold. Forsikringa er del av LOfavørs fordelsprogram. 

NTLs organisasjon

Publisert: 10.03.2023

Rikke With Bergseth innstilt som nestleder i NTL Ung

Valgkomitéen har lagt frem sin innstilling til nytt styre i NTL Ung. Det nye styret –skal velges på NTL Ung-konferansen 22.-24.mars. Det er med stor glede vi kan si at vår egen Rikke With Bergseth, fra NTL NAV Troms, er innstilt som nestleder!

NTLs organisasjon

Publisert: 08.03.2023

Elin Gustavsen // Vara styremedlem

NTLs organisasjon

Publisert: 08.03.2023

Martin Kvalvik // Etatstillitsvalgt

NTLs organisasjon

Publisert: 08.03.2023

Ny leiarduo opptekne av eit sterkt og tydeleg NTL i NAV

Torgeir Homme er NTL NAV sin nye leiar og Solfrid Borger er nestleiar. Begge har lang erfaring som tillitsvalte og ynskjer å sette sitt preg på drift og utvikling av landsforeininga.

NTLs organisasjon

Publisert: 06.03.2023

Nina Åsbakk // Etatstillitsvalgt

NTLs organisasjon

Publisert: 06.03.2023

Karsten Tigerstedt Jøssang // Etatstillitsvalgt

NTLs organisasjon

Publisert: 06.03.2023

Harald Langstad // Etatstillitsvalgt

Tillitsvalgte

Publisert: 01.03.2023

Nye krefter inn i landsforeninga!

Når noen forlater sine verv åpner dette muligheten for å slippe til nye krefter. Etter landsmøtet i november startet valgkomitéen kjapt arbeidet med å finne nye kandidater til Landsforeningen. I tillegg til lederrollen var det både frikjøptplasser og styreplasser som skulle fylles.

Tillitsvalgte

Publisert: 27.02.2023

Takk for innsatsen!

På slutten av 2022 skjedde det flere store endringer i Landsforeningen. Elisabeth Steen var ikke den eneste som under Landsmøtet ble valgt til verv i forbundet: Det gjorde også Jan Rune Yanni Vikan.

Landsforeningen mistet i desember også to andre viktige ressurser: Rasmus Rydland og Hanne Kolby.

På nyåret kom meldingen om at også Harald Borgerud har fått ny jobb og forlater NTL NAV. 

Tillitsreform

Publisert: 06.02.2023

NTL NAV om brukermøter, tillitsreform og ny organisering av NAV

 Snorre Valen i Trønderdebatt startet året frisk og tok til orde for å legge ned NAV. Det kom et forbehold i ingressen om dyktige NAV-medarbeidere, men det druknet i systemkritikken av NAV. Leder i NTL NAV, Torgeir Homme svarte på kritikken.

NTLs organisasjon

Publisert: 09.11.2022

Elisabeth Steen valgt som ny hovedkasserer i NTL!

På landsmøtets tredje dag var det valg av ledelse i Norsk Tjenestemannslag. Vår egen leder blir nå en av fire som skal lede forbundet de neste fire årene.

NTLs organisasjon

Publisert: 06.10.2022

NTL NAV lanserer to nye kandidater til verv i Norsk Tjenestemannslag

Det nærmer seg landsmøte i NTL og med det også valg av tillitsvalgte i NTL, i dagligtale omtalt som "forbundet". NTL NAV har to nye, supre kandidater til sentrale verv. Elisabeth Steen som hovedkasserer! Jan Rune Yanni Vikan som forbundssekretær! Les artikkelen for å bli kjent med kandidatene.

Publisert: 01.09.2022

NTL NAV mener: NAVs tolkeoppdrag skal gjøres av fast ansatte tolker

Rett før sommerferien ble det forhandlet et krav om særavtale for tolker ved NAV Hjelpemidler og tilrettelegging. Det var AVYO som fremmet kravet om en særavtale for tolker på langoppdrag. Det ble forhandlet i fellesmøte på de to tariffavtalene, da organisasjoner på begge avtalene har medlemmer blant tolkene.

Tillitsreform

Publisert: 18.08.2022

NAV - Tilgjengelighet og tillit

Torsdag 18. august har NTL NAV eget arrangement på Arendalsuka, med tema tilgjengelighet og tillit til NAV. Det blir politisk paneldebatt mellom Tuva Moflag (Ap), Audun Herning (SV) og Anja Ninasdotter Abusland (Sp).

Publisert: 15.08.2022

NTL NAV på Arendalsuka 2022

Arendalsuka 2022 går av stabelen 15.-19. august og NTL NAV er på plass. Vi følger nøye med på debatter som vi er opptatt av: Tillitsreformen i offentlig sektor, NAV-faglige temaer, lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere, samt medbestemmelse.

Last inn neste 20